ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Folkloristika in literarna veda : sorodni, vendar tekmovalni znanstveni disciplini
  Golež Kaučič, Marjetka
  Prispevek opozarja na pogosto premajhno sodelovanje med raziskovalci folklore in literature ter iz tega izhajajoče pretekle netočnosti, zmote in napake pri raziskavah folklore zaradi neupoštevanja ... folklorističnih spoznanj. Prispevek opozarja na tista dotikališča, kjer je meddisciplinarnost med folkloristiko in literarno vedo ne samo mogoča, temveč nujna, še posebno ob identifikaciji ininterpretaciji folklore v literaturi in literature v folklori.
  Source: Meddisciplinarnost v slovenistiki (Str. 157-164)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2011
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 33260077