ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Merjenje učinkovitosti inovacijskih politik
  Lipnik, Aleš, 1964- ; Bučar, Maja, 1957-
  Prispevek predstavlja analizo učinkovitosti inovacijskih politik Združenih držav Amerike, Evropske unije in Republike Slovenije, narejeno na podlagi lastnega modela. Model vključuje dve komponenti na ... strani vlaganj (finančni vložki v izobraževanje, raziskave in razvoj ter človeški viri, ki predstavljajo potencial za raziskave in razvoj (v nadaljevanju R&R), ter dve komponenti na strani izhoda iz inovacijskega procesa, in sicer produkcijo (objave, zaščitena intelektualna lastnina) - kot vmesni produkt inovacijskega procesa, ki še nima ekonomske vrednosti, - ter ekonomski učinek, sestavljen iz prihodkov, ustvarjenih v inovacijskem procesu. Model išče povezavo med investicijami v proces R&R in njihovimi ekonomskimi učinki ter želi na tak način podati obstoječim inovacijskim lestvicam še dodaten vpogled v učinkovitost inovacijskih politik v analizo vključenih držav. Na podlagi rezultatov modela je podana ocena slovenske raziskovalno-razvojne politike.
  Source: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 54, št. 3/4, maj-avg. 2017, str. 437-457, 698)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2017
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 35051357

source: Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. - ISSN 0040-3598 (Letn. 54, št. 3/4, maj-avg. 2017, str. 437-457, 698)
loading ...
loading ...
loading ...