ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Učinki sistema referenčnih cen na oblikovanje cen zdravil
  Kajdiž, Romana ; Bojnec, Štefan
  Z reguliranjem cen zdravil v Sloveniji se poskušajo s sistemom referenčnih cenobvladovati in zmanjševati javni izdatki za zdravila. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali je posledica regulacije cen ... zdravil dejansko realno zniževanje cen zdravil. V članku je predstavljeno uravnavanja cen zdravil s sistemom referenčnih cen. Empirično so ocenjeni vplivi reguliranja cen na realno gibanje cen zdravil. Osnovno tezo, da se nominalne in realne cene zdravil v času regulacije cen znižujejo, smo potrdili z Laspeyresovim indeksomin Wilcoxonovim testom predznačenih rangov, s katerim smo potrdili, daobstajajo statisti čno značilne razlike cen zdravil, ter sprejeli alternativno hipotezo, da se cene na opazovane presečne datume znižujejo. Regulacija cen zdravil s sistemom referenčnih cen ob učinkoviti porabi in ponudbi zdravil bi lahko pozitivno vplivala na obvladovanje in zmanjševanje javnih izdatkov za zdravila.
  Source: Management. - ISSN 1854-4223 (Let. 5, št. 1, pomlad 2010, str. 53-67)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2010
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3507927

source: Management. - ISSN 1854-4223 (Let. 5, št. 1, pomlad 2010, str. 53-67)