ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Stanje in razvoj gozdov Kartuzije Pleterje : diplomsko delo - univerzitetni študij - 1. stopnja = State and development of Pleterje Charterhouse's forest : graduation thesis - B. Sc. Thesis
  Hosta, Klemen, gozdar
  Na podlagi arhivskih virov lastnika posesti, podatkov Zavoda za gozdove Slovenije ter informacijskega sistema Silva-Si je bilo analizirano gospodarjenje in razvoj gozdov na posesti kartuzije Pleterje ... za obdobje 1933-2008. Podrobneje so bili analizirani naslednji izbrani sestojni in gospodarski znaki: lesna zaloga, prirastek, debelinska struktura, drevesna sestava, etat, posek in izvedena gojitvena dela. Lastniki gozdne posesti so seskozi zgodovino menjavali, zato je bilo preteklo gospodarjenje zelo različno, kar se kaže v velikih spremembah sestojnih znakov v preučevanem obdobju in sedanjem stanju gozdov.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [K. Hosta], 2013
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3569318

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...