ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Obremenitev delavca z dejavniki delovnega okolja pri spravilu lesa z zgibnim traktorjem Ecotrac 120V : magistrski študij - 2. stopnja = Exposure of operator to working environment factors during work with skidder Ecotrac 120V : M. Sc. thesis - master study programmes
  Obranovič, Alan
  Namen magistrske naloge je bil ugotoviti težavnost dela in obremenitve delavca z ropotom in tresenjem celega telesa ter raziskati, ali odprtost gozdnega prostora s primarnimi in sekundarnimi ... prometnicami (razdalja vlačenja) vpliva na težavnost dela in obremenitve delavca pri spravilu lesa z zgibnim traktorjem Ecotrac 120V. Meritve so potekale na območju visokega Krasav južnem delu Slovenije, v mešanih gozdovih jelke in bukve. Skupaj so meritve trajale šest dni, od katerih je spravilo prve štiri dni potekalo navzdol, zadnja dva dni pa navzgor. Sočasno z merjenjem obremenitev je potekala časovna študija. Skupna količina sečnje in spravila je v času meritev znašala 338,2 m3, kar je v povprečju 56,4 m3/dan. Povprečna razdalja vlačenja pri spravilu navzdol je bila 144, pri spravilu navzgor pa 130 metrov.Rezultati so pokazali, da težavnosti dela glede na povprečni delovni pulz v delovniku (44,5 u/min) presega trajno dopustno mejo 35 u/min, medtem koje glede na relativni delovni pulz (34,5%) pod dopustno mejo 40%. Obremenitev z ropotom zaradi neuporabe glušnikov presega opozorilni in mejni vrednosti izpostavljenosti glede na konično raven zvočnega tlaka kakor tudi glede na raven dnevne izpostavljenosti (LCpeak = 140,7 dB(C), LAeq.kor. = 89,7dB(A)). Obremenitve s tresenjem celega telesa izračunane kot RMS vrednosti(RMS VTV = 0,89 m/s2) presegajo opozorilno vrednost, izračunane kot skupna doza tresenja (VDV VTV = 41,97 m/s1,75) pa tudi mejno vrednost dnevne izpostavljenosti. Ukrepi za zmanjšanje obremenitev morajo biti usmerjeni k redni uporabi glušnikov in zmanjšanju dnevnih učinkov ali k omogočanju menjave delovnega mesta.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [A. Obranovič], 2013
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3660198

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...