ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Razvoj in spremembe v tipologiji socialne oskrbe na domu
  Hlebec, Valentina
  Socialna oskrba na domu je izjemno pomemben program za zagotavljanje kakovosti življenja starejših, ki živijo v domačem okolju. Analize razvoja tega programa kažejo na izjemno veliko raznovrstnost ... med občinami v organizaciji in dostopnosti socialne oskrbe. Tipologija občin kaže, da obstajajo med občinami tudi podobnosti. V Sloveniji je leta 2008 obstajalo pet tipov občin, ki se razlikujejo po učinkovitosti in kakovosti pomoči na domu. Posamezni tipi se med seboj razlikujejo glede na to, kateri akter večinsko plačuje oskrbo na domu (država ali občina ali uporabnik) in kolikšna je ponudba in kakovost te oskrbe (trajanje obiskov in število uporabnikov). V prispevku preverjamo razvoj programa in spremembe v tipologiji občin. Ključna ugotovitev je, da se je heterogenost občin zmanjšala, se pravi, da smo za podatke iz leta 2010 empirično dobili manjše število modelov organizacije socialne oskrbe na domu kot za podatke iz leta 2008. Podrobnejša analiza indikatorjev, ki smo jih vključili v razvrščanje, in indikatorjev, ki smo jih analizirali, je pokazala, da je za večino občin možno reči, da je šel razvoj organizacije socialne oskrbe na domu v smeri večje učinkovitosti izrabe sredstev.
  Source: Socialno delo = Social work. - ISSN 0352-7956 (Letn. 52, št. 1, feb. 2013, str. 3-14, 91, 94)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2013
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 3973477

source: Socialno delo = Social work. - ISSN 0352-7956 (Letn. 52, št. 1, feb. 2013, str. 3-14, 91, 94)
loading ...
loading ...
loading ...