ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Vpliv gospodarjenja na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev = The impact of forest management to the biodiversity of saproxylic beetles
  Meterc, Gregor, gozdar ; Skudnik, Mitja ; Jurc, Maja, 1954-
  V prispevku obravnavamo vpliv nekaterih gozdarskih ukrepov (intenzivnost sečnje, gozdne prometnice) na izbrane saproksilne žuželke s poudarkom na vrstah NATURA 2000, pa tudi vpliv požarov na ... subkortikalno favno hroščev (nekatere primarne saproksile). Proučevanje intenzivnosti sečnje in gozdnih prometnic na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev je potekalo v jelovo-bukovih sestojih (Omphalodo-Fagetum) na treh GGO (Tolmin, Novo mesto, Postojna) s pomočjo križnih pasti in feromonom znamke GalloProtect 2D%, vpliv ognja pa na treh požariščih starosti eno leto, 2,5 in 3 leta na območju Sežane. Ugotovili smo, da intenzivnost sečnje v večini primerov pozitivno vpliva na večjo biotsko raznovrstnost vrst iz družine kozličkov, vendar je sama biotska raznovrstnost zelo odvisna od lokalnih razmer, zlasti količine odmrle lesne mase. Biotska raznovrstnost subkortikalne entomofavne je bila največja na požarišču starosti eno leto. S staranjem požarišč se biotska raznovrstnost zmanjšuje.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2015
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 4036518