ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Morfološka variabilnost lesnike (Malus sylvestris (L.) Mill.) v Sloveniji in smernice za njeno dolgoročno ohranitev = Morphological variability of European Crab Apple (Malus sylvestris (L.) Mill.) in Slovenia and guidelines for its long-term preservation
  Kišek, Mateja ; Jarni, Kristjan ; Brus, Robert
  Lesnika (Malus sylvestris (L.) Mill.) je v Sloveniji domorodna, a razmeroma slabo raziskana drevesna vrsta. S pomočjo natančne morfometrijske analize smo proučili 97 dreves iz devetih populacij. Na ... podlagi najprimernejših morfoloških znakov za prepoznavanje lesnike % dlakavosti listov in premera plodov % smo le 44 % od vseh 36 analiziranih dreves, ki so obrodila, določili kot lesniko, druga drevesa pa so domnevno križanci med lesniko in žlahtno jablano (Malus %domestica Borkh.), bodisi podivjani križanci žlahtnih jablan. Rezultati kažejo, da je v Sloveniji lesnika zaradi križanja potencialno ogrožena redka drevesna vrsta. Za njeno uspešno ohranitev je ključnega pomena njeno zanesljivo prepoznavanje. Kot najprimernejša znaka za njeno določanje sta se izkazala dlakavost listov (nič ali le malo dlakavi listi) in premer plodov, enak ali manjši od 35 mm. Značilna je tudi rumena barva plodov brez rdečih odtenkov. Za uspešno ohranitev bo lesniki treba nameniti več pozornosti pri gojitvenih ukrepih in pri zagotavljanju preverjenega in certificiranega gozdnega razmnoževalnega materiala.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2015
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 4228006