ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti v slovenskem kmetijstvu v luči mednarodne pravne ureditve : magistrsko delo [študij varstvo naravne dediščine] = Conservation of slovenian agrobiodiversity in light of international legislation : master of science thesis
  Žigo Jonozovič, Aleksandra
  V nalogi obravnavamo problematiko varstva kmetijske biotske raznovrstnosti v Sloveniji s poudarkom na pravni ureditvi tega področja. Z analizo pravnih virov, programskih in drugih dokumentov smo ... ugotovili odstopanja od evropskih in svetovnih načinov ohranjanja in dogajanj. Predstavili smo dinamiko dogodkovin dokumentov v svetovnem merilu in v Evropski uniji ter v ta okvir umestili dejavnosti in stanje v Sloveniji. Predstavili smo tudi dogajanja, povezana s pojmom intelektualne lastnine nad genskimi viri v kmetijstvu. Ugotovili smo, da so v slovenski zakonodaji s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu določene terminološke praznine in pomanjkljivosti;ni povezave med okoljsko in kmetijsko zakonodajo glede kmetijskih genskih virov; ni zadovoljivo rešeno področje intelektualne lastnine in dostopa do kmetijskih genskih virov ter ni usklajenega razvoja predpisov s področja ohranjanja rastlinskih in živalskih genskih virov v kmetijstvu. Prav tako ni nacionalnega telesa, ki bi koordiniralo delo na tem področju. V nalogi smo razčlenili pojem avtohton kmetijski genski material teroblikovali predlog sheme njegovega opredeljevanja. Predstavili smo tudi možen način umeščanja delov biotske raznovrstnosti v okoljsko zakonodajo prek dodeljevanja statusa naravne vrednote tistim delom biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, ki imajo za Slovenijo določeno zgodovinsko, kulturno in znanstvenovrednost. Slovenija potrebuje zakon, ki bi celovito obravnaval področje ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu in postavil trdne temelje njegovega razvoja.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [A. Žigo Jonozovič], 2004
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 427383

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
BF, Central Biotechnical Library, Ljubljana Ljubljana BFCBK outside loan 1 cop.
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.