ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
PDF
 • Presoja prostorskega stratificiranja za vzorčno ocenjevanje gozdnih zemljišč = Evaluating spatial stratification for sampling forest cover data
  Hladnik, David
  Za vzorčno ocenjevanje rabe gozdnih zemljišč in pokrovnosti ter njunih sprememb na Slovenskem predlagamo stratificiranje prostorskih podatkov na podlagi tipologije gozdnih rastišč. Na podlagi karte ... rabe zemljišč in tipologije gozdnih rastišč smo ocenili prostorska merila variabilnosti za krajinske kazalce in jih primerjali s stratificiranjem po statističnih regijah. Ker gozd po površini prevladuje v 10 od 12 statističnih regij, te ne predstavljajo izhodišča za oblikovanje stratumov, s katerimi bi pojasnjevali razlike v variabilnosti deležev rabe zemljišč. S statističnimi regijami smo pojasnili 21 % skupne variance za ocenjevanje deležev kmetijske rabe in 17 % variance za delež gozda. Z razvrščanjem kilometrskih kvadratov po tipologiji gozdnih rastiščnih tipov je bil pojasnjen večji del variabilnosti kot v prostorskem merilu statističnih regij, vendar na račun velikega števila skupin oziroma 29 stratumov. Velike razlike v krajinskih kazalcih za te skupine gozdov ponazarjajo, da je prostorsko merilo za oblikovanje stratumov manjše od regionalnega.
  Source: Acta Silvae et Ligni. - ISSN 2335-3112 ([Št.] 108, 2015, str. 19-28)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2015
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 4357286

source: Acta Silvae et Ligni. - ISSN 2335-3112 ([Št.] 108, 2015, str. 19-28)
loading ...
loading ...
loading ...