ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Potresnoodporno projektiranje montažne armiranobetonske stavbe z upoštevanjem osnutka novega Evrokoda 8 : diplomska naloga = The earthquake resistant design of a precast reinforced concrete building considering the draft of the new Eurocode 8 : graduation thesis
  Đukić, Đorđe, 1997-
  Glavni cilj diplomske naloge je predstavitev in uporaba novosti, ki jih na področju potresnoodpornega projektiranja armiranobetonskih montažnih stavb uvaja delovna različica novega Evrokoda 8. ... Predstavljene so nekatere novosti pri projektiranju montažnih stavb glede na trenutno veljavni standard. Opišemo način definicije spektrov pospeškov, določitev strižne armature v stebrih in izpopolnjena navodila za dimenzioniranje mozničnih stikov med stebri in gredami. Uporabo novega Evrokoda 8 nato demonstriramo tako, da projektiramo različice enoetažne armiranobetonske montažne stavbe. Stavbo sprojektiramo po trenutnem standardu (SIST EN 1998-1) za srednji razred duktilnosti in po delovni različici novega standarda, kjer upoštevamo novo uvedeni razred duktilnosti DC3. Pri projektiranju se omejimo na stebre in stike med stebri in gredami, ki so se med preteklimi potresi izkazali za kritične elemente konstrukcije. Prikazana je primerjava rezultatov projektiranja po obeh standardih. Sprojektirani konstrukciji primerjamo tudi z vidika nosilnosti in deformacijske kapacitete, pri čemer za določitev deformacijske kapacitete uporabimo model za mejni pomik, ki ga prav tako uvaja nova različica standarda Evrokod 8. Izkaže se, da se nosilnost stebra poveča, deformacijska kapaciteta obravnavanih stavb pa se praktično ne spremeni zaradi uporabe nove različice standarda.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [Đ. Đukić], 2020
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 44938755

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana Ljubljana FGGLJ reading room 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...