ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Anketna raziskava lovcev o motivih in stroških krmljenja jelenjadi in divjega prašiča v Sloveniji : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Hunting survey research on motives and expenses of supplementary feeding red deer and wild boar in Slovenia : graduation thesis - higher professional studies
  Okršlar, Rok
  V Sloveniji je krmljenje pogost in priljubljen ukrep upravljavcev lovišč. Pretežno se krmi divjega prašiča (Sus scrofa) in jelenjad (Cervus elaphus), ki ju obravnava diplomska naloga. Cilj naloge je ... ugotoviti, kaj je najpogostejši vzrok za krmljenje ter kolikšni so stroški same nabave, dostave in proizvodnje krme. Podatke za leto 2011 o višini odstrela in velikosti lovišč smo pridobili iz evidenc lovsko upravljavskih načrtov, vrsto in količino krme, čas in stroške krmljenja, število krmišč in motive pa z vprašalnikom, ki smo ga poslali naključno izbranim upravljavcem lovišč. Pri analizi podatkov se je kot glavni motiv za krmljenje pokazala želja po zmanjšanju škod, ki jih povzročata divji prašič in jelenjad, sledi ji lažji odstrel na krmišču. Najvišji strošek krmljenja pri divjem prašiču predstavlja dostava krme, nato nabava, pri jelenjadi pa je krma dražja. Lastna proizvodnja je pri obeh vrstah najcenejša. Ob ugotovitvi, da znaša strošek krmljenja povprečno 138 EUR/uplenjenega prašiča, odškodnine pa povprečno 43 EUR/uplenjenega prašiča, pri jelenjadi pa je to razmerje 92 EUR/uplenjenega jelena za krmljenje ter 13 EUR/uplenjenega jelena za odškodnino, se dvom o smiselnosti krmljenja z namenom zmanjševanja škod poglablja. Poleg tega je pregled preteklih raziskav razkril zelo verjetni nasprotni učinek krmljenja od namena. Ob naglem povečevanju škod in rasti populacij divjega prašiča in jelenjadi je zdaj skrajni čas, ko je nujno poiskati nov, primernejši pristop h krmljenju, kot ukrepu za zmanjševanje škod po divjadi.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [R. Okršlar], 2016
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 4554918

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 2 cop.
loading ...
loading ...
loading ...