ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Uvedba služenja vojaškega roka v TO RS leta 1991 [Elektronski vir] : magistrsko delo
  Lazar, Dušan, 1967-
  Že pred prvimi demokratičnimi volitvami v Sloveniji so v bivši Jugoslaviji medrepubliškimi vodstvi potekala iskanja rešitev o preureditvi političnih in družbenoekonomskih odnosov znotraj federacije, ... vendar niso prinesla rešitve, razen če ne štejemo za rešitev to, da so pokazala, da so med posameznimi republikami tolikšne razlike v pogledih na bodočo ekonomsko, politično in državno ureditev Jugoslavije, da jih ne bo možno uskladiti in da bo potrebno vSloveniji iskati pot za uvedbo političnih in družbenoekonomskih sprememb ločeno od ostalega dela jugoslovanske federacije. Republika Slovenija je leta 1991 pričela s samostojnim poskusnim služenjem vojaškega roka. Za ta namen stabila ustanovljena dva t. i. učna centra (UC), in sicer na Igu pri Ljubljaniin v Pekrah pri Mariboru. Temeljni namen usposabljanja je bil usposobiti vojake, poleg tega pa tudi preveriti ustreznost vsebin in organiziranosti vojaškega usposabljanja, hkrati pa še ugotoviti, ali so nove uniforme in druga osebna oprema primerne za nabornike nastajajoče slovenske vojske. Izkušnje, ki so bile pridobljene med poskusnim usposabljanjem, so služile kot izhodišče načrtovalcem rednega usposabljanja vojaških obveznikov in samim izvajalcem pouka ter usposabljanj. Z zaključkom poskusnega usposabljanja so bile razrešene dileme o dolžini služenja vojaškega roka, opremi, ki naj jo uporablja vojaški obveznik, materialni zagotovitvi pouka in zaledni zagotovitvi usposabljanja.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [D. Lazar], 2012
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 4634062