ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
PDF
 • Odločevalna matrika za izbor ekološko ustrezne tehnologije pri proizvodnji zelenih sekancev = Decision making matrix for the selection of environmentally friendly harvesting system in the production of green wood chips
  Triplat, Matevž ; Krajnc, Nike ; Robek, Robert
  Naraščajoče cene fosilnih goriv in doseganje nacionalnih ciljev na področju povečanja rabe obnovljivih virov prinašajo vse večje zahteve po uporabi naravnih potencialov. Slovenska zakonodaja zelo ... togo opredeljuje izkoriščanje sečnih ostankov in proizvodnjo zelenih sekancev. To v praksi omogoča precej stihijski razvoj storitev, kjer se z uvajanjem novih tehnologij odpira vrsta vprašanj predvsem glede obremenitev ekoloških dejavnikov. V prispevku je predstavljena metodologija za oblikovanje odločevalnega orodja za izbor ekološko ustrezne tehnologije pri proizvodnji zelenih sekancev, upoštevajoč različne ekološke in tehnološke dejavnike. Gre za tristopenjski metodološki pristop, kjer v prvem koraku opredelimo talne in terenske razmere, v drugem koraku tehnologije ob upoštevanju raznolikosti glede na gospodarske učinke in ekološko primernost, v zadnjem, tretjem koraku, izbranim tehnologijam določimo mesto v odločitveni matriki z upoštevanjem tehnološke in ekološke omejitve posameznih tehnoloških modelov. V prispevku je predstavljenih 13 poenostavljenih proizvodnih procesov, razvrščenih v odločevalno matriko, upoštevaje ekološke in tehnološke vidike pri proizvodnji zelenih sekancev.
  Source: Acta Silvae et Ligni. - ISSN 2335-3112 ([Št.] 109, 2016, str. 1-20)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2016
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 4676006