ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
Full text
 • Elektronsko bojevanje v SV - samostojna disciplina ali kot del elektronskega izvidovanja : zaključna naloga
  Mihačič, Samo
  Elektronsko izvidovanje (EI), ki je v vojaški izrazoslovni praksi uveljavljen termin za strateško vojaško obveščevalno disciplino, ter elektronsko bojevanje(EB) kot izrazito vojaška aktivnost v ... domeni poveljnika, sta v posameznih procesih znotraj SV tesno povezana in umeščena v isto organizacijsko enoto. Kljub mnogim sorodnim elementom pa se v svojem bistvu razlikujeta. Poudariti je potrebno, da EB, poleg pasivnih aktivnosti, ki so sorodne aktivnostim EI, vsebuje tudi aktivne, ki pa jih EI ne izvaja. Produkti pridobljeni z EI so prvenstveno namenjeni strateškemu nivoju, med tem ko so aktivnosti EB namenjene predvsem taktični ravni delovanja in poveljevanja. Razvoj obeh disciplin je tehnično zahteven, poleg tega pa zahteva stalne finančne vložke. Kljub temu disciplini ne gre mešati in združevati, čeprav so, kot že omenjeno, nekater njune aktivnosti sorodne, a le v začetnih fazah izvajanja. Obe disciplini imata določene pravne okvirje v slovenskih in NATO dokumentih.
  Type of material - specialist thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Novo mesto : [S. Mihačič], 2012
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 4676046
Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Ministry of Defence, Ljubljana Ljubljana MORS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...