ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Veliki faktor osebnosti
  Musek, Janek
  Strukturalno modeli so razvili tako na kognitivnih kot na konativnih področjih osebnosti. V najnovejšem času so se pojavili raziskovalni empirični izsledki, ki kažejo na obstoj in pomen generalnega ... faktorja osebnosti (GFO ali Veliki eden) v domeni petfaktorskega modela osebnosti. Ti izsledki v pomembni meri spreminjajo doslej veljavne hierarhične modele osebnostne strukture. Ob tem pa porajajo vprašanje, ali GFO morda ni sestavina še bolj generalnega faktorja, ki zajema celotno konativno območje osebnosti. V tej študiji so bile narejene multivariatne strukturne analize 18 kompleksnih psiholoških spremenljivk, vključujoč pet velikih, samopodobo, samospoštovanje, diskrepance jaza, konstruale jaza, spolne sheme, emocionalnost, psihično blagostanje in psihično zdravje. Rezultati so prepričljivo pokazali obstoj distinktivnega generalnega faktorja na vrhu strukturne hierarhije spremenljivk v modelu. Ugotovljeni generalni faktor lahko interpretiramo kot Veliki faktor osebnosti (VFO). Zelo visoko korelira z GFO, vendar pa prispeva tudi signifikantno dodatno informacijo. Lahko torej rečemo, da rezultati raziskave podpirajo koncept generalnega faktorja, ki zajema celotno nekognitivno območje osebnosti.
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2011
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 47478882