ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Raba, stanje in vzdrževanje gozdnih cest Gozdec in Skala v občini Bovec : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij - 1. stopnja = Usage, condition and maintenance of the forest roads Gozdec and Skala in municipality Bovec : B. Sc. Thesis - Professional Study Programmes
  Kravanja, Marko
  V diplomski nalogi smo obravnavali vzdrževanje dveh gozdnih cest v občini Bovec - Gozdec in Skala. Namen naloge je bil analizirati vzdrževanje teh cest v obdobju med letom 2010 in letom 2017 ter ... ugotoviti trende finančnih in fizičnih vlaganj v njuno vzdrževanje. Za preučevanje cest smo se odločili predvsem zaradi različnih prometnih obremenitev in vrst prometa. Gozdna cesta Gozdec namreč služi mnogonamenski rabi, v zadnjih letih pa se na njej povečuje predvsem javni promet za namen turizma. Gozdna cesta Skala se nahaja v območju Triglavskega narodnega parka in je za negozdarski promet zaprta z zapornico ter tako dostopna le za gospodarjenje z gozdom in upravljalcem parka. Podatki iz realizacij vzdrževanja proučevanih gozdnih cest za vsako posamezno leto sicer kažejo na vsakoletno vzdrževanje obeh gozdnih cest, vendar je to zgolj minimalno. Na podlagi popisa stanja in poškodovanosti obeh cest smo ugotovili, da so vlaganja za njuno vzdrževanje 4,8- do 6,2-krat prenizka. Največ finančnih sredstev se namreč nameni za gramoziranje in grediranje, vendar se ob tem cest ne komprimira - torej vzdrževanje ni popolno. Trend ročnih vzdrževalnih del je za gozdno cesto Gozdec v proučevanih letih upadal, trend strojnega dela pa je naraščal. Na cesti Skala je medtem trend ročnega dela v prvih letih proučevanega obdobja celo naraščal, strojno delo pa se je na tej cesti pojavilo šele leta 2014. Zaključujemo, da je bilo dosedanje vlaganje v vzdrževanje obeh gozdnih cest prenizko, zato bi bilo treba za vzdrževanje cest najprej nameniti več finančnih sredstev, da bi se ti povrnili v prvotno stanje, kasneje pa bi bilo treba to stanje ohranjati s pogostejšim in zadostnim vzdrževanjem.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [M. Kravanja], 2018
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 5135270

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
Public Library Ciril Kosmač, Tolmin Tolmin SIKTO reading room 1 cop.