ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Vpliv deleža bitumna v sestavi bitumenskega betona na rezultate preskusov pri nizkih temperaturah = Influence of bitumen content in the asphalt concrete mixtures on the results of tests at low temperatures
  Hribar, Dejan, 1979- ; Tušar, Marjan
  Zaradi geografske lege Slovenije se pri nas srečujemo z zelo nizkimi temperaturami. Po podatkih ARSO je v pretežnem delu Slovenije izmerjena absolutna najnižja temperatura zraka s povratno dobo 50 ... let (obdobje 1951 do 2005) pod -18°C, razen na Primorskem in Vipavskem, kjer je višja. Po podatkih DRSS je bila pozimi 2011/2012 izmerjena najnižja temperatura vozišča pod -16°C. To pomeni, da je na tem območju zaradi nizkih temperatur večja verjetnost za nastanek razpok na asfaltnih voziščih. Poleg nizkih temperatur je v zadnjem obdobju v Sloveniji tudi porast prometnih obremenitev, ki posledično pospešujejo nastanek razpok pri nizkih temperaturah. V prispevku so predstavljeni rezulati preskuskov na vzorcih bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A2/Z2 pri nizkih temperaturah v odvisnosti od deleža bitumna v bitumenizirani zmesi. Opravljena sta bila ohlajevanji preskus ob preprečeni deformaciji (angl. Tensile Stress Restrained Speciment Test - TSRST) in enoosni natezni preskus pri nizkih temperaturah (angl. Uniaxal Tensile Strenght Test - UTST). Analiza rezultatov je pokazala slabo korelacijo med deležem bitumna in rezultati pri preskusu TSRST. Rezultat enoosnega nateznega preskusa UTST v odvisnosti od deleža bitumna kažejo, da je korelacija odvisna od temperature, pri kateri je bil preskus opravljen. Še najbolje je vidna dobra korelacija z največjo rezervo natezne trdnosti delta beta(t,max) in temperaturo pri največji rezervi natezne trdnosti T(delta beta(t,max)). Pri deležu bitumna pod 4,8 m.-% opazimo, da se največja rezerva natezne trdnosti delta beta(t,max) in temperatura pri največji rezervi natezne trdnosti T(delta beta(t,max)) zelo malo spreminjata. Nad 4,8 m.-% pa se obe lastnosti drastično izboljšujeta. Od tod sklepamo, da je 4,8 m.-% minimalni potrebni delež bitumna za to našo konkretno sestavo AC 11 surf B50/70 A2/Z2. Z raziskavo smo ugotovili, da delež bitumna pomembno vpliva na lastnosti bitumenizirane zmesi pri nizkih temperaturah
  Type of material - article, component part ; adult, serious
  Publish date - 2012
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 518969369