ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Sekundarna sukcesija po požarih v sestojih rušja (Pinus mugo Turra) nad zgornjo gozdno mejo v vzhodnih Karavankah in Savinjskih Alpah : diplomsko delo - univerzitetni študij - 1. stopnja = Post-fire succession in dwarf mountain pine (Pinus mugo Turra) stands above upper forest line in eastern Karavanke mountains and Savinian Alps : B. Sc. Thesis - Academic Study Programmes
  Orozel, Manica
  V nalogi smo raziskovali spremembe v sestojih ruševja (Pinus mugo Turra) po požaru. Zanimal nas je tudi pomladek drevesnih vrst po požaru. Leta 2003 se je na Dleskovški planoti pod Lastovcem vnel ... večji požar, tu smo popisali pet ploskev v pogorelih sestojih. Leta 2015 je bil požar pod vrhom Pece. Na tem mestu smo postavili tri ploskve na pogorelih površinah in tri ploskve na nepogorelih površinah. Ploskve so bile velike 100 m2, na njih smo opravili fitocenološke popise. Popise smo analizirali s pomočjo metod numerične klasifikacije in ordinacije. Pri primerjavi ploskev smo za izračun različnosti med popisi uporabili Bray-Curtisovo razdaljo, pri klasifikaciji pa smo uporabili metodo najbolj oddaljenega soseda. Ordinacijo smo opravili po metodi glavnih koordinat % PcoA, prav tako z uporabo Bray-Curtisove razdalje. Primerjali smo tudi ekološke razmere s pomočjo Pignattijevih fitoindikacijskih vrednosti. Ugotovili smo, da so si nepogorela ruševja med seboj podobna ne glede na lokacijo, pogorela ruševja pa se med seboj razlikujejo glede na čas, ki je minil od požara. Po treh letih se na pogorelih ploskvah še ne pojavljajo drevesne in grmovne vrste, kot npr. Pinus mugo, Juniperus sibirica, Salix appendiculata, Picea abies in Larix decidua. Po petnajstih letih od požara jih pa že zasledimo.
  Type of material - undergraduate thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [M. Orozel], 2019
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 5372838

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...