ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Šolski knjižničarji in raziskovalno delo : magistrsko delo
  Kovač, Jana, 1961-
  Magistrsko delo skuša raziskati, v kolikšni meri slovenski šolski knjižničarji izvajajo raziskovalno delo, kot ga od leta 2007 v Ameriki, imenuje pa se Evidence based practice, to je na dokazih ... temelječa dejavnost (EBP), s katero knjižničarji dokazujejo pozitiven vpliv knjižnice na poslanstvo šole, če so cilji osredotočeni na dosežke učencev in na kakovost učenja in poučevanja. Zgodovinsko gledano so se pri nas pogoji za takšne raziskave pojavili šele v času kurikularne prenove, čeprav je bilo šolsko knjižničarstvo uzakonjeno že leta 1871, a je le počasi pridobivalo na pomenu. V marsikateri šoli še vedno nima take vloge, kot je zapisano v teoriji. Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga knjižničarji reševali na spletu. Nagovor s povezavo na anketo je bil poslan okrog 160 šolskim knjižničarjem, anketo je začelo reševati 123 knjižničarjev, a le do vprašanj v zvezi z EBP, v celoti pa jo je rešilo le 89 knjižničarjev. Raziskava je želela ugotoviti, ali raziskave EBP izvajajo tudi slovenski šolski knjižničarji, glede na precej neznano področje, pa sam anketni vprašalnik knjižničarje najprej informira, katere aktivnosti, metode in strategije EBP uporablja za opravljanje raziskav, s predpostavko, da nekatere poznajo in uporabljajo tudi naši knjižničarji, čeprav ne v raziskovalne namene. Ugotoviti je želela tudi povezavo med KIZ-om in raziskovalnim delom, kako je z objavljanjem rezultatov raziskovalnega dela, pa tudi kolikšen vpliv na izvajanje ima izobrazba knjižničarjev. Rezultati so pokazali, da se je izvajanje KIZ-a v primerjavi z letom 2007, ko je bila že izvedena raziskava, izboljšalo, da pa malo knjižničarjev izvaja raziskave in da število izvedenih ur KIZ-a na to nima vpliva. Pokazalo se je tudi, da precejšen del knjižničarjev prebira strokovne revije, največji del prav revijo Šolska knjižnica, kar tudi vpliva, da najpogosteje prav v tej reviji objavljajo rezultate raziskav. Pokazala je tudi, da knjižničarji najpogosteje objavljajo, ker želijo s svojimi izkušnjami obogatiti vzgojno-izobraževalno delo in da izobrazba vpliva na izvajanje raziskovalnega dela.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [J. Kovač], 2013
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 53872738

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Faculty of Arts, Central Humanities Library, Lj. Ljubljana FFLJ outside loan 1 cop.
reading room 2 cop.
National and University Library, Ljubljana Ljubljana NUK reading room 1 cop.