ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Mnenje javnosti o vrednostih izbranih indikatorjev v Nacionalnem gozdnem programu : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Public opinion on selected indicator values in the National Forest Programme : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes
  Obrovnik, Janez
  Na podlagi nacionalne reprezentativne telefonske ankete (n = 999) smo 1) analizirali mnenje slovenske javnosti o izbranih indikatorjih za spremljavo uresničevanja ciljev, zapisanih v Nacionalnem ... gozdnem programu (NGP), ter 2) preverili, kako svetovni okoljski nazor, merjen s standardizirano lestvico nove ekološke paradigme (NEP), in socialno demografski dejavniki vplivajo na javno mnenje o gospodarjenju z gozdovi. Anketa je pokazala, da je javnost slabo seznanjena z NGP. Prevladuje prepričanje, da se je stanje gozdov v zadnjem desetletju poslabšalo, da je nadzor v gozdovih pomanjkljiv, delež gozdarstva v bruto domačem proizvodu prenizek, lesna zaloga dovoljšna, število gozdarjev v javni gozdarski službi premajhno in da imamo preveč državnih gozdov. Mnenje javnosti je najbolj deljeno pri vprašanju škode, ki jo povzroča divjad. Na dobro mnenje o gospodarjenju z gozdovi vplivata antropocentrični svetovni okoljski nazor in izobrazba, na slabo pa starost, ženski spol in splošno prepričanje o škodljivem učinku človeštva na okolje. Srednja vrednost lestvice NEP (ki je 3,5 na lestvici od 1 do 5) kaže, da je slovenska javnost rahlo ekocentrična. Raziskavo zaključujemo s primerjavo javnega mnenja z dinamiko indikatorjev v zadnjih enajstih letih ter cilji in usmeritvami, zapisanimi v NGP.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [J. Obrovnik], 2020
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 5632422

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Slovenian Forestry Institute, Forestry Library, Ljubljana Ljubljana GIS outside loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...