ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Predlogi nadgradnje raziskovalno - razvojnega in inovacijskega sistema v smeri spodbujanja sodelovanja med SRIPi in javnimi raziskovalnimi organizacijami : projekt CRP "Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno inovacijskih partnerstev"
  Bučar, Maja, 1957- ...
  V prvem delu poročila predstavljamo rezultate anket in razgovorov s predstavniki Strateških razvojnoinovacijskih partnerstev (SRIP) glede nacionalne raziskovalno-razvojne in inovacijske politike ... Republike Slovenije ter sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Pri tem smo na eni strani zbrali mnenja o ključnih izzivih in zaznanih trenutnih pomanjkljivostih nacionalnega inovacijskega ekosistema, po drugi strani pa smo SRIP prosili za primere dosedanjih dobrih praks in ukrepov, ki jih je po njihovih ocenah vredno ohraniti, nekatere pa celo še bolj intenzivirati. Analiza ocen intervjuvanih SRIPov ne predstavlja skupnega mnenja, saj so predstavniki SRIPov mestoma podali različne ocene glede posameznih instrumentov nacionalne politike ter sodelovanja med javno raziskovalno sfero in gospodarstvom. Ključno sporočilo prvega dela poročila je, da je smiselno nadaljevati z večino obstoječih instrumentov in spodbud sodelovanja, vendar pa bi bilo priporočljivo in zaželeno izvesti nekatere vsebinske prilagoditve in operativne izboljšave z namenom nadgradnje celotnega nacionalnega sistema. Raziskovalna skupina je v drugem delu oblikovala predloge nadgradnje raziskovalno-razvojne in inovacijske politike. Predlagane in pojasnjene so ključne usmeritve kot jih na podlagi analize delovanja SRIP in njihovih opažanj vidi skupina pri oblikovanju nove Raziskovalno-razvojne in inovacijske strategije in politike, tudi v smeri intenzivnejšega in uspešnejšega sodelovanja JRO in gospodarstva. Oblikovali smo najprej predloge ukrepov na splošni ravni, ki jim sledijo ukrepi posebej na ravni spodbujanja sodelovanja med gospodarstvom in javnimi raziskovalnimi organizacijami ter ukrepi, ki bi še povečali vlogo in prispevek SRIP pri uresničevanju Strategije pametne specializacije.
  Type of material - research report ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [Fakulteta za družbene vede], 1. 12. 2020
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 61869571

No library within the COBISS.SI system holds a copy of this material.
loading ...
loading ...
loading ...