ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
PDF
 • Enodimenzijsko modeliranje premeščanja plavin s transportnima enačbama Engelund-Hansen in Ackers-White za spodnjo Donavo = One-dimensional sediment transport modelling with Engelund-Hansen and Ackers-White transport equations for the Lower Danube River
  Kvočka, Davor
  Premeščanje plavin ima lahko negativne posledice za rečno okolje, saj lahko privede do poslabšanja ekološke raznolikosti in povečanja poplavne ogroženosti. Modeliranje premeščanja plavin je tako eno ... ključnih orodij pri upravljanju porečij in načrtovanju rečnih urejevalnih objektov. V tej študiji smo preverili primernost 1D modeliranja celotne premostitvene zmogljivosti plavin z uporabo transportnih enačb Engelund Hansen in Ackers White za območje spodnje Donave. V študiji smo ovrednotili vpliv zrnavostnega razvrščanja na natančnost 1D modelnih rezultatov, primernost 1D modeliranja premeščanja plavin v okviru inženirskih projektov in primernost enačb Engelund Hansen in Ackers White za oceno pretoka plavin na območju spodnje Donave. Modelne rezultate smo primerjali s terenskimi meritvami, pri čemer smo natančnost modelnih rezultatov ovrednotili s statističnimi testi. Dobljeni rezultati kažejo: (i) zrnavostno razvrščanje nima bistvenega vpliva na rezultate 1D modeliranja, (ii) 1D modeliranje premeščanja plavin podaja dovolj natančne rezultate za praktično inženirsko uporabo (npr. ocena obsega poglabljanja dna) in (iii) enačba Engelund Hansen je načeloma bolj primerna za modeliranje premeščanja plavin na območju spodnje Donave.
  Source: Acta hydrotechnica. - ISSN 0352-3551 (34, [št.] 61, 2021, str. 103-117)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2021
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 67850755

source: Acta hydrotechnica. - ISSN 0352-3551 (34, [št.] 61, 2021, str. 103-117)
loading ...
loading ...
loading ...