ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
PDF
 • The process of devising The Military Strategy of the Republic of Slovenia = Oblikovanje Vojaške strategije Republike Slovenije
  Humar, David ; Raduha, Nina, 1978-
  V članku je predstavljen potek priprave predloga Vojaške strategije Republike Slovenije znotraj Slovenske vojske z namenom oblikovanja zgodovinskega spomina in krepitve prepričanja, da sta obramba in ... varnost stalen proces, ki ne more biti odvisen od vsakodnevnega političnega razpoloženja, temveč mora biti dobro načrtovan, nivojsko in resorno usklajen proces, ki je na koncu zapisan v strategijah. Nato in EU intenzivno sprejemata nove strategije na obrambnem in vojaškem področju. Sledi jima Republika Slovenija z oblikovanjem prvega predloga Vojaške strategije Republike Slovenije. Bistveno vlogo pri oblikovanju predloga strategije do zdaj je imel proces, ki je zagotovil krepitev in sistematizacijo vojaške misli, poenotenje razumevanj znotraj Slovenske vojske in usklajenost z obrambno-vojaškimi dokumenti.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2021
  Language - english
  COBISS.SI-ID - 72693251