ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Ovire osnovnih šol pri posredovanju informacij o zaznanem sumu nasilja nad otrokom [Elektronski vir] : magistrsko delo
  Voršič, Saša
  Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšne so ovire in kje so razlogi, da osnovne šole ne sporočajo zaznanega suma nasilja nad otrokom centru za socialno delo. V teoretičnem delu naloge ... govorimo o nasilju, ki so ga otroci deležni v družini, o medvrstniškem nasilju ter o šoli kot prostoru, ki naj bi bil varen za vsakega otroka. Strokovni delavci šole so tisti, ki morajo ščititi pravice in koristi otrok, a kljub temu da zaznavajo kršitve le-teh, omenjenih opažanj ne posredujejo organom, natančneje centru za socialno delo, ki bi tem nemočnim žrtvam nasilnih dejanj lahko nudil ustrezno pomoč. Povzet je tudi zakonodajni vidik, ki strokovne delavce šole zavezuje k odločnemu ukrepanju ne glede na lastna prepričanja in strahove. Raziskovalni del naloge je oprt na rezultate opravljenih intervjujev s svetovalno službo in vodstvom osnovnih šol. Pojasnjene so ovire, ki preprečujejo posredovanje informacij, način sodelovanja med institucijama in zadovoljstvo z njim, zavedanje o dolžnosti zaščite otrok ter senzibilnosti zaposlenih na šoli. Tekom naloge povezujem še svoje izkušnje dela na eni izmed osnovnih šol, ki je vključena v raziskavo, z rezultati opravljenih intervjujev in ugotavljam, ali je senzibilnost vodstva šole, svetovalnih delavcev, učiteljev in tehničnega osebja močnejša od vpliva okolja.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [S. Voršič], 2021
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 73385731