ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Vpliv osebnostnih lastnosti poveljnika na učinkovitost vodenja enote v miru in v vojni [Elektronski vir] : zaključna naloga štabnega šolanja
  Gorenčič, Robert
  Raziskovalna naloga preučuje proces vodenja v vojaških organizacijah ter skozi analizo poskuša odkriti obstoj razlik med vojaškim vodenjem v miru in vojaškim vodenjem v boju. Skozi pregled strokovne ... in družboslovne domače in tuje literature definira osnovne pojme, povezane z obravnavano tematiko. Poudarek je na vodstvenih lastnostih, ki so neločljivo povezane z osebnostnimi lastnostmi vodje, in ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost vodenja. V prvem sklopu zaključne naloge je bilo po analizi strokovne in družboslovne literature ugotovljeno, da obstajajo manjše razlike med bojnimi in mirnodobnimi vodjami. Na podlagi tega smo pripravili predloge, kako le-te zmanjšati. V drugem sklopu zaključne naloge smo povzeli ključne ugotovitve ter podali predloge za izboljšave na področju vodenja v SV.
  Type of material - specialist thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Maribor : [R. Gorenčič], 2021
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 74171395