ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Primerjalno raziskovanje in razvojni procesi
  Mlinar, Zdravko ; Splichal, Slavko
  V primerjalnem raziskovanju ugotavljamo vse večje razhajanje med vedno širšimi teritorialnimi okviri medsebojne odvisnosti enot' in vztrajanjem glavnega toka družboslovnega raziskovanja na ... tradicionalnih teritorialnih enotah. Procesov internacionalizacije in globalizacije v družbi ne spremljajo ustrezne spremembe v teoriji, metodah, projektih in organizaciji raziskovanja.V članku so obravnavani trije aspekti te problematike: 1. kontekstualne družbene spremembe, 2. spremembe, ki zadevajo akterje raziskovalnega procesa, in 3. spremembe z vidika kognitivne strukture raziskovalnega procesa.
  Source: Družboslovne razprave = Social science forum. - ISSN 0352-3608 (Letn. 5, št. 6, 1988, str. 33-42)
  Type of material - article, component part
  Publish date - 1988
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 7598850