ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • 1,5-benzodiazepinski antagonisti holecistokininskega-2/gastrinskega receptorja kot vektorske molekule v razvoju radiofarmakov = 1,5-benzodiazepine cholecystokinin-2/gastrin receptor antagonists as vector moieties in the development of radiopharmaceuticals : enoviti magistrski študijski program Farmacija
  Rotman Primec, Jaka
  Radiofarmaki so zdravila označena z radioaktivnim izotopom in služijo za tarčno terapijo ali diagnostiko. Posebna oblika radiofarmakov so vektorske molekule, ki imajo preko distančnika nase pritrjeno ... radioaktivno zvrst, in se selektivno vežejo na željene receptorje, ki jih določene celice (npr. določene vrst rakavih celic) prekomerno izražajo. Holecistokininski-2/gastrinski receptor (CCK2R) je ena izmed možnih tarč za uporabo radiofarmakov, saj se izraža v večji gostoti in frekvenci na malignih tkivih v gastrointestinalnem traktu (GIT). Gre za z receptor sklopljen s proteinom G (GPCR), ki po vezavi endogenega liganda, gastrina, sproži kaskado signalnih poti, ki vodijo tudi do proliferacije, migracije in remodelacije celic GIT. Antagonisti CCK2R predstavljajo obetavno področje razvoja novih zdravilnih učinkovin za različne indikacije. Trenutno znane spojine s takšnim delovanjem lahko glede na njihovo kemijsko strukturo razdelimo v več skupin, od katerih smo se v okviru naloge posvetili derivatom 1,5-benzodiazepinov. V okviru magistrske naloge smo pripravili in optimizirali sintezo najbolj obetavne spojine s tega področja, Z-360 ali nastorazepida. Kot osnovo za sintezo smo v literaturi poiskali že znan postopek, ki smo ga nato modificirali. Večinoma je šlo za prilagoditve postopkov izolacije, spremembe reakcijskih pogojev, zamenjavo reagentov in topil, s katerimi smo izvajali reakcije. Opisujemo posamezne stopnje sinteznega postopka, kar bo lahko v pomoč pri sintezi spojin podobnih Z-360. Predlagamo tudi strukturne modifikacije omenjene spojine z namenom izboljšanja njenih fizikalno-kemijskih lastnosti in afinitete vezave.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [J. Rotman Primec], 2021
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 76326147

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
Faculty of Pharmacy, Ljubljana Ljubljana FFALJ reading room 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...