ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Od egalitarnega k blaginjskemu sindromu : blaginja kot dejavnik konsolidacije politične ureditve v Republiki Sloveniji
  Vehovar, Urban
  Preživetveni model Republike Slovenije je utemeljen na štirih mehanizmih uravnavanja družbenih tveganj. Osnovni mehanizem predstavlja zaposlitev v uradni ekonomiji, ki jo dopolnjujejo dohodki na ... področju sive ekonomije, socialni transferji, ki jih zagotavlja država, ter transferji v okviru družinskih in sorodstvenih omrežij. V članku predstavljam podatke, ki pričajo o visoki ravni blaginje v RS, ki je bila dosežena v zadnjih desetih letih. Nadaljujem s predstavitvijo geneze "tradicionalnega slovenskega preživetvenega modela". Postavljam tezo, da predstavlja vzdrževanje dostopa do vseh štirih preživetvenih virov, s tem pa vzdrževanje sorazmerno visoke ravni blaginje, temelj upravičenja privilegijev političnih in gospodarskih elit, ki so si jih prisvojile v procesu demokratizacije in privatizacije. Zato demokracija v RS ni moralni, pač pa je zgolj instrumentalni projekt, ki ga upravičuje predvsem blaginja večine prebivalstva, ne pa demokratična načela ali 'morala'.
  Type of material - article, component part
  Publish date - 2009
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 8031817