ALL libraries (COBIB.SI union bibliographic/catalogue database)
 • Meje duševne (ne)normalnosti : magistrsko delo
  Kosec, Barbara, 1996-
  Zahodne neoliberalne družbe zaznamujeta psihiatrizacija in terapevtska kultura ter s tem izrazita moč in vpliv psi disciplin. Značilno je naraščanje incidence diagnoz duševnih motenj. Naloga je ... nastala z namenom odkriti, kaj je v ozadju tega dogajanja: s sociološkega vidika sem osmislila in pojasnila dogajanje na področju duševnosti tako na individualni kot na družbeni ravni, ga reflektirala ter kritično premislila njegove funkcije in implikacije. Psi discipline probleme, ustvarjene na makro ravneh družbe, redukcionistično konvertirajo v osebne težave v duševnem zdravju. Gre za individualizacijo duševnih stisk in težav, ki so označene kot "duševne motnje", klasificirane v DSM, za njihovo zdravljenje pa se predvideva psihofarmakološke rešitve. V resnici moramo izvore teh "duševnih motenj" umestiti v razmere neoliberalizma, ki ustvarjajo mnoge obremenitve, pritiske, stres. Duševne stiske in težave so pogosto povsem normalen odziv na opisane življenjske okoliščine. Nadaljnje je v teh družbah prisotno oženje meja duševne "normalnosti", kar pomeni, da so patologizirana vse manjša odstopanja od družbenih norm in družbeno zaželenih stanj na področju duševnosti. Bistveno je, da se zavedamo, kdo in zakaj določene značilnosti duševnosti sploh označi kot deviantne in patološke. Naloga primarno temelji na analizi obstoječe literature, na osnovi katere sem osmislila različne poglede na psihiatrizacijo in terapevtsko kulturo ter izpostavila najpomembnejše dejavnike, ki spodbujajo in determinirajo to aktualno dogajanje. Opozoriti želim na dolgoročno nezadostnost psihiatričnih rešitev ter na potrebo po institucionalnih, sistemskih in strukturnih spremembah v neoliberalnih družbah.
  Type of material - master's thesis ; adult, serious
  Publication and manufacture - Ljubljana : [B. Kosec], 2021
  Language - slovenian
  COBISS.SI-ID - 82153219

Library/institution City Acronym For loan Other holdings
FSS, J. Goričar Central Social Sciences Library, Ljubljana Ljubljana ODKLJ not for loan 1 cop.
loading ...
loading ...
loading ...