Onesnaževanje

Onesnaževanje
= Pollution
Authority record - topical subject
Pod tem geslom najdemo dela o zmanjšanju kakovosti in naravnih samoobnovitvenih zmogljivostih okolja zaradi posledic onesnaženja. Dela o škodljivih snoveh, energiji ali organizmih, ki jih v okolje s svojim delovanjem vnaša človek, najdemo pod Onesnaževalci okolja.
< Used for:
Kemično onesnaževanje
Kontaminacija okolja
Onesnaženost okolja
Onesnaženje
Onesnaženje okolja
Onesnaževanje okolja
Polucija
Resources: Leksikon Sova, 2006 onesnaževanje: onesnaževanje okolja, polucija // Veliki splošni leksikon, 1997-1998 onesnaževanje okolja // Evroterm: http://www.evroterm.gov.si/ onesnaženje // Svetovno potovanje v drugačno prihodnost; in Leksikon gospodarjenja z okoljem / Avguštin Lah, 2008 onesnaženost okolja
LCSH: Pollution
Sears: Pollution
RAMEAU: Pollution
UDK: 36 // 57
SGC-ID = 403048
Originating source:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Registration:  17.09.2002
Last modification:  04.08.2021
Find linked bibliographic records