Ekologija

Ekologija
= Ecology
Authority record - topical subject
Pod tem geslom najdemo dela, ki obravnavajo odnose med organizmi in naravnim okoljem, vključno z drugimi organizmi. Dela o interdisciplinarnem preučevanju okoljskih problemov in njihovem reševanju v okviru uveljavljenih fizikalnih in bioloških načel najdemo pod Okoljske znanosti. Dela, ki obravnavajo odnose med človekom in naravnim okoljem, najdemo pod Humana ekologija. Dela, ki obravnavajo odnose med človekom in družbenim okoljem, najdemo pod Socialna ekologija. Dela o vplivu oboroženih sil, vojn, dogodkov, vrst industrij, tehnologij, strojev in drugih konstrukcij, bolezni, materialov, kemičnih snovi, prevoznih sredstev ipd. na okolje ali obratno, najdemo pod ustreznim geslom in geslom Okoljski vidik, npr. Oborožene sile / Okoljski vidik.
< Used for:
Bionomija
Ekološko ravnotežje
Ekološko ravnovesje
Naravno ravnotežje
Naravno ravnovesje
<< Broader terms:
Resources: Veliki splošni leksikon, 1997-1998 ekologija // Svetovno potovanje v drugačno prihodnost; in Leksikon gospodarjenja z okoljem / Avguštin Lah, 2008 ekologija
LCSH: Ecology
Sears: Ecology
RAMEAU: Écologie
UDK: 57
SGC-ID = 612200
Originating source:  H. W. Wilson Company (Bronx, NY)
Registration:  13.06.2002
Last modification:  14.08.2020
Find linked bibliographic records