Okoljsko povzročene bolezni

Okoljsko povzročene bolezni
= Environmentally induced diseases
Authority record - topical subject
< Used for:
Medicina in okolje
Okolje in medicina
Okolje in zdravje
Okoljske bolezni
Zdravje in okolje
>> Narrower terms:
UDK: 61
SGC-ID = 9308520
Registration:  10.06.2011
Find linked bibliographic records