Umsko delo

Umsko delo
= Mental work
Authority record - topical subject
< Used for:
Duševno delo
Intelektualna aktivnost
Intelektualna dejavnost
Intelektualno delo
Mentalno delo
Umska aktivnost
Umska dejavnost
<< Broader terms:
>><< Related terms:
Resources: Družboslovje, 1986 (Leksikoni Cankarjeve založbe) umsko delo
UDK: 001
SGC-ID = 9495912
Registration:  18.03.2011