VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Slovensko javno mnenje, 2021/1 [Elektronski vir] : ogledalo javnega mnenja, stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), stališča o tožilstvu in pravosodju, šport, glasba
  Hafner-Fink, Mitja ...
  Tako kot dosedanje raziskave SJM, je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Za zbiranje podatkov je bila ... uporabljena kombinacija spletne in poštne ankete. V raziskavo je vključenih več tematskih sklopov: a) »Ogledalo javnega mnenja«, ki vključuje ponavljajoče teme raziskave SJM ter krajši del o stališčih in ravnanju v času epidemije covid-19; b) modul vprašanj o zdravju in zdravstvu mednarodne raziskave ISSP 2021 – Health; c) modul o tožilstvu in pravosodju; d) ponovljen sklop vprašanj o športu ter športnih aktivnosti; e) raziskava o glasbenih občinstvih in poslušanju slovenske narodno-zabavne glasbe. Sklop »Ogledalo javnega mnenja« pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja (vključno s samooceno zdravja, oceno materialne situacije gospodinjstva), oceno razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, nekatere vidike zaupanja, politične usmeritve in vrednote, protestno participacijo. Modul stališč in ravnanj v povezavi z zdravjem in zdravstvom (ISSP 2021 – Health) vključuje kot »modelske« neodvisne spremenljivke vprašanja o zaupanju v zdravstveni sistem; zadovoljstvu z zdravstveno oskrbo; dostopnosti in uporabi zdravstvene oskrbe; prepričanju o zdravju; ravnanjih glede zdravja; e-zdravju; oceni zdravstvenega stanja; odnosu do cepljenja; ter o pandemiji covid-19. Sklop vprašanj o odnosu do tožilstva in pravosodja je bil oblikovan na podlagi sodelovanja z Inštitutom za kriminologijo, kot pobudnikom raziskave. Vprašanja se nanašajo predvsem na oceno dela državnega tožilstva (profesionalnost, hitrost, odzivnost, transparentnost) ter na stopnjo zaupanja v to institucijo. Sklop vprašanj o pogostosti ukvarjanja s športom in rekreacijo meri, poleg natančne izbire med različnimi športi, tudi način (organizirano, neorganizirano) in pogostost športnega udejstvovanja. Gre za sklop vprašanj, ki je longitudinalne narave in ima več desetletno primerjalno osnovo. Glede na razmere v času trajanja raziskave, je bilo dodano tudi vprašanje o posledicah, ki jih je na športnem udejstvovanju pustila pandemija. Sklop vprašanj o poslušanju glasbe s poudarkom na narodno-zabavni glasbi uvodoma meri poslušanje različnih glasbenih zvrsti in način s katerim respondent dostopa do glasbenih vsebin (mediji, platforme ipd.). Nadaljevanje sklopa pa je posvečeno izključno odnosu do narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, kot nacionalno specifični glasbeni zvrsti. Vprašanja se nanašajo na to, v kakšnih situacijah respondent posluša narodno-zabavno glasbo, kako pogosto, prek katerih medijev (konkretno), ali se tudi sam ukvarja z glasbo ter ali bi morala biti ta zvrst glasbe vključena v turistično promocijo Slovenije. Tako kot vse raziskave SJM tudi ta vključuje izčrpen sklop t. i. demografskih vprašanj – od spola in starosti do sestave gospodinjstev, dela in zaposlitve ipd.
  Vrsta gradiva - elektronski vir ; neleposlovje za odrasle
  Založništvo in izdelava - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2022
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 107477763

  Povezava(-e):

  https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm211/

  Prost dostop le do dela dokumenta


  DOI