VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Vpliv uporabe elementov Snoezelna na razvijanje pozornosti učenca posebnega programa vzgoje in izobraževanja [Elektronski vir] = Effects of Snoezelen on the attention development of a special rehabilitation education student : magistrsko delo
  Bezovnik, Eva
  Učenci z motnjo v duševnem razvoju imajo več primanjkljajev, zaradi česar potrebujejo posebne metode in oblike dela. Ob znižanih intelektualnih sposobnostih in odstopanjih prilagoditvenih spretnosti ... je pogosta sopojavnost motenj, najpogosteje komunikacijske motnje ter primanjkljaji na področju pozornosti. Ti učenci imajo težavo zanemariti moteče dejavnike iz okolice in usmeriti pozornost na dano nalogo. Snoezelen je pristop, ki se osredotoča na posameznika znotraj varnega prostora, oblikovanega tako, da se z uporabo nežnih stimulacij prilagaja posamezniku in spodbuja vizualne, tipne in slušne izkušnje. Tako v svetovnem kot v slovenskem prostoru je Snoezelen dokaj nedostopen pristop, ki ga lahko izvajamo le v posebej opremljenih senzornih sobah. Prvotno je bil zasnovan kot okolje, v katerem se lahko posameznik sprosti. Takšno okolje lahko otroku veliko ponudi, saj je skrbno in natančno načrtovano ter oblikovano, zato smo z našo raziskavo želeli raziskati, ali lahko Snoezelen uporabimo tudi za razvijanje drugih spretnosti, natančneje za razvijanje pozornosti pri otroku z motnjo v duševnem razvoju. V ta namen smo oblikovali program, v katerem smo z uporabo elementov Snoezelna z različnimi aktivnostmi razvijali pozornost. Ta program smo pripravili glede na značilnosti in potrebe učenca, s katerim smo izvedli našo raziskavo. Začetno stanje njegove pozornosti smo ocenili na podlagi dveh ocenjevalnih lestvic, ki sta pokrivali področja splošne pozornosti in pozornosti znotraj razreda. Po zaključenem programu smo podatke evalvirali in podprli s teorijo. V teoretičnem delu so opredeljeni motnja v duševnem razvoju, posebni program vzgoje in izobraževanja, sopojavnost motenj ter koncept Snoezelna in senzorične integracije. V naši raziskavi smo ugotovili, da je Snoezelen primerno okolje za spodbujanje spretnosti učenja. Rezultati namreč kažejo, da je učenec napredoval na področjih vzdrževanja in usmerjanja pozornosti, inhibicije odzivanja ter začenjanja z aktivnostjo, medtem ko na področju motoričnega nemira nismo ugotovili napredka. Sklepamo, da ima pomembno vlogo tudi individualni pristop, saj učencu zagotovi celosten pristop in obravnavo.
  Vrsta gradiva - magistrsko delo ; neleposlovje za odrasle
  Založništvo in izdelava - 2023 ; Ljubljana : [E. Bezovnik]
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 146459907