VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Genetska povezanost in sorodstvena razmerja evropske srne v modelnem lovišču osrednje Slovenije = Genetic connectivity and relativeness of European roe deer in the model hunting ground of central Slovenia
  Bončina, Aja ...
  Evropska srna (Capreolus capreolus) je v Sloveniji in celotnem evropskem prostoru najpomembnejša vrsta divjadi in je ena ključnih vrst kopenskih ekosistemov. Kljub temu do nedavnega pri nas ni bilo ... genetskih analiz te vrste, zato so genetska struktura populacije in druge lastnosti, ki jih lahko ugotavljamo z molekularnimi orodji, domala neznane. V pričujoči raziskavi smo z uporabo molekularnih označevalcev skušali določiti sorodstvena (starševska) razmerja srnjadi v modelnem lovišču (Oljka, Šmartno ob Paki; Savinjsko-Kozjansko lovskoupravljavsko območje, osrednja Slovenija). Analizirali smo 61 vzorcev srnjadi različne starosti in obeh spolov, ki so bili zbrani v sklopu rednega odvzema v obdobju maj 2017 – februar 2018. Za potrditev zanesljivosti določanja materinstva smo analizirali tudi štiri povožene srne in sedem zarodkov. Test sorodstvenih razmerij je prepoznal pet zelo verjetnih očetov (srnjakov), šest potencialnih mater (srn) in 17 potomcev (mladičev obeh spolov, enoletnih samcev in mlajših srnjakov); samo za enega lanščaka smo v vzorec zajeli oba starša. Poznane lokacije (koordinate) odvzema, pridobljene iz lovskoinformacijskega sistema, in prepoznana sorodstvena razmerja omogočajo sklepanje o prostorskem vedenju posameznih osebkov (disperzija enoletnih samcev – lanščakov, paritveni izleti srn) ter tako pomembno prispevajo k poznavanju ekoloških značilnosti vrste. Možnost vpogleda v (sorodstvena) razmerja med osebki, ki so zanimiva tudi za lovce kot končne uporabnike, prispeva k popularizaciji sodobnih molekularnogenetskih orodij in metod ter posledično k njihovi vpeljavi v vsakdanjo prakso upravljanja populacij.
  Vir: Zlatorogov zbornik. - ISSN 2232-6499 (Letn. 6, št. 6, 2019, str. 10-28)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2019
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 1541832132

vir: Zlatorogov zbornik. - ISSN 2232-6499 (Letn. 6, št. 6, 2019, str. 10-28)
loading ...
loading ...
loading ...