VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Izzivi učiteljev razrednega pouka pri poučevanju predmeta šport na podružničnih šolah [Elektronski vir] = Challenges of teaching physical education for primary education teachers in branch schools : magistrsko delo
  Potočnik, Nika, poučevanje
  Predmet šport igra pomembno vlogo v vzgojno-izobraževalnem procesu pri spodbujanju zdravega življenjskega sloga in preprečevanju posledic sedentarnega načina življenja. S spodbujanjem redne telesne ... aktivnosti v otroštvu se gradijo temelji za zdravo in dobro počutje v odrasli dobi. Predmet šport ima posebne specifike dela, ki vsakodnevno vključujejo različne izzive. Podružnične šole se pri tem srečujejo z nekaterimi omejitvami, kot so: prostorska stiska, manjše število učencev in slabša opremljenost s pripomočki. Kljub številnim oviram pa so učencem omogočene dodatne športne dejavnosti, npr. minuta za zdravje, aktivni odmor, športne vsebine v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju. Pri izvajanju športnih aktivnosti morajo biti učitelji pozorni, da skrbno načrtujejo pouk in učencem zagotovijo varno učno okolje, kljub številnim izzivom, s katerimi se pri svojem delu srečujejo na vsakodnevni ravni. S kvantitativnim raziskovalnim pristopom smo se osredinili na izzive, s katerimi se srečujejo učitelji podružničnih šol pri poučevanju predmeta šport. V raziskavo je bilo vključenih 223 učiteljev podružničnih šol po vsej Sloveniji. Sodelovali so v anketnem vprašalniku, ki je bil objavljen na spletu ter je bil sestavljen iz 10 vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Zbrane podatke smo kvantitativno obdelali s statističnim programom SPSS in z Excelom. Rezultati so pokazali, da se učitelji na podružničnih šolah pri predmetu šport najpogosteje srečujejo s tremi izzivi. Ti so: neustrezni prostorski pogoji (37 %), pomanjkanje pripomočkov (39 %) in majhno število učencev (8 %). Posledično ure športa najpogosteje izvajajo na igrišču (94 %) in v telovadnicah (80 %), nato sledijo učilnice (32 %) ali drugi prostori (22%), kot npr. v naravi (65 %), na šolskem hodniku (17 %), v dvorani kulturnih domov (12 %) in jedilnici (6 %). Zaradi pomanjkanja specifičnih pogojev dela so nekateri učitelji primorani določene vsebine iz učnega načrta izpustiti. Najpogosteje ne izvajajo določenih vsebin gimnastične abecede (25 %), atletske abecede (13 %), iger z žogo (3 %) in plavalne abecede (4 %). Kar 55 % odstotkov anketirancev izvaja vse vsebine učnega načrta, kar lahko povežemo z dobrimi pogoji dela pri predmetu šport na podružničnih šolah. Učitelji več pozornosti namenijo igram z žogo (51 %), naravnim oblikam gibanja (21 %), gimnastični abecedi (14 %), atletski abecedi (9 %) in plesu (5 %). Pri izvajanju vsebin so pozorni tudi na zagotavljanje varnega učnega okolja, v katerem tudi v manj primernih prostorih zagotovijo nemoten učni proces z uporabo blazin (43 %), s preureditvijo prostorov (39 %) in prilagoditvijo učnih vsebin (32 %). Z raziskavo smo ugotovili, da poučevanje predmeta šport na podružničnih šolah prinaša številne prednosti, kot je manjše število učencev (86 %), bližina narave (78 %), več ponovitev določene vaje (61 %) ter lažjo diferenciacijo in individualizacijo (33 %). Učitelji na podružničnih šolah zagotavljajo kakovosten pouk športa, poleg tega pa športne vsebine vključujejo tudi v preostale dele pouka. 91 % anketiranih izvaja športne aktivnosti v podaljšanem bivanju, 34 % v jutranjem varstvu, 65 % jih organizira aktivni odmor, 57 % minuto za zdravje in 36 % jih izvaja športne vsebine tudi na druge načine. Sem spadajo: medpredmetno povezovanje (44 %), poučevanje z vključevanjem gibanja (38 %) ter programa Fit pedagogika (12 %) in Pokončna drža (6 %). Z magistrskim delom smo ugotovili, da se stanje na podružničnih šolah med seboj zelo razlikuje. Nekatere podružnične šole še danes nimajo svoje telovadnice, medtem ko na drugih podružničnih šolah pouk športa poteka povsem nemoteno v odlično opremljenih telovadnicah. To lahko pripisujemo sodelovanju podružničnih šol z matično šolo, s starši, krajani, krajevno skupnostjo in z občino. Učitelji se spoprijemajo s številnimi izzivi, zato morajo biti pri svojem delu iznajdljivi in dobro pripravljeni. Kljub številnim oviram pa učencem zagotavljajo kakovostno in varno učno okolje ter šport vključujejo tudi zunaj pouka šport, kar pozitivno vpliva na njihov razvoj in spodbuja gibanje tudi pozneje v življenju.
  Vrsta gradiva - magistrsko delo ; neleposlovje za odrasle
  Založništvo in izdelava - Ljubljana : [N. Potočnik], 2023
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 158940163