VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Uporaba učnega pripomočka »Utripač« pri pouku učne vsebine električni tok v 6. in 9. razredu osnovne šole [Elektronski vir] = Use of the "blinker" teaching aid in the subject of electricity in grades 6 and 9 of primary school : magistrsko delo
  Lavrič, Mija
  Poučevanje električnega toka ne pomeni več le pomnjenja fizikalnih vsebin, ampak je proces gradnje in osmišljanja znanj ter razvijanja učenčevih spretnosti. Učiteljeva vloga ni več le posredovanje ... znanja, pač pa tudi organizacija dela v razredu. Učitelj učencem posreduje navodila, skrbno pripravljena gradiva in pripomočke, učenci pri tem samostojno ob pomoči vrstnikov izvajajo eksperimente in zapisujejo opažanja. Učenci in učitelji ob rokovanju z elementi v električnem krogu velikokrat čutijo strah in nelagodje. Pri spoznavanju elementov električnega vezja in ampermetra imajo težave z vezavo le-tega v električni krog, nastavljanjem merilnega območja in odčitavanjem ter primerjavo dobljenih rezultatov. Učenci imajo nemalokrat napačne predstave o električnem toku in pomanjkljivo predznanje, na katerem bi osnovali ta abstrakten pojem. Z uvedbo didaktičnega pripomočka, poimenovanega »utripač« oziroma »blinker«, vpeljemo v pouk vizualizacijo abstraktnega pojma. Utripač omogoča, da preko frekvence utripanja svetlečih diod sklepamo in semi-kvantitativno spremljamo velikost električnega toka. V okviru magistrskega dela sem v skupini učencev preverila, kako didaktični pripomoček prispeva k razumevanja pojmov pri tematiki električni tok in v kolikšni meri učenci ob njegovi uporabi usvojijo zastavljene učne cilje. V empiričnem delu magistrskega dela sem želela ugotoviti, kakšen je napredek v znanju učencev 6. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih naravoslovje, tehnika in fizika z uporabo didaktičnega pripomočka utripač ter kako učenci in učitelji napravo ocenjujejo in kje vidijo njeno uporabno vrednost. V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo, prepletala sta se kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop. Način vzorčenja je bil neslučajnostni, in sicer namenski. V raziskavo sem vključila 3 razrede šestošolcev in 4 razrede devetošolcev. S posameznimi skupinami 6. in 9. razreda izbrane osnovne šole sem izvedla delavnico na temo elektrike s pomočjo naprave utripač. Pred izvedeno uro pouka in po njej so učenci reševali preizkus znanja, s katerim sem zasledovala njihov napredek v znanju. Po izvedbi sem v okviru kratkega anketnega vprašalnika učiteljice, ki poučujejo izbrane razrede, prosila za mnenje o pomenu didaktičnega pripomočka utripač in njihovem videnju različnih možnosti za uporabo pri pouku učnih vsebin o električnem toku. Rezultati raziskave kažejo, da didaktični pripomoček prispeva k boljšemu razumevanju pojmov, povezanih z električnim tokom in električnim uporom, saj učenci s svojo lastno aktivnostjo in s pomočjo didaktičnega pripomočka lažje osnujejo tako abstraktne pojme. Hkrati rezultati kažejo tudi, da učitelji s pomočjo didaktičnega pripomočka preprosteje, nazorneje in bolj učinkovito razložijo učne vsebine, ki so povezane z električnim tokom.
  Vrsta gradiva - magistrsko delo ; neleposlovje za odrasle
  Založništvo in izdelava - 2023 ; Ljubljana : [M. Lavrič]
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 164138243