VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Slovenski parlament - funkcije in delovanje [Elektronski vir] : razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije = The Slovene parliament - functions and efficiency
  Zajc, Drago, 1938-
  Raziskava je imela za cilj ugotoviti, kakšno vlogo ima državni zbor v političnem sistemu RS in v odvisnosti od razvitosti svojih funkcij, saj novi parlamenti v primerjavi s starejšimi veliko težje ... opravljajo svoje naloge. Med temi smo dali poseben poudarek na funkcije predstavljanja interesov, razreševanja konfliktov in na zakonodajno funkcijo. Poleg objektivnih statističnih podatkov o sestavi in delu državnega zbora smo zbrali in analizirali subjektivne podatke na populaciji poslancev. Zanimalo nas je kako slovenski poslanci ocenjujejo svojo vlogo v procesu odločanja v nacionalnem parlamentu. Med drugim smo ugotavljali tudi njihovo razumevanje predstavljanja interesov (splošnih, strankarskih, lokalnih, itd.), povezanost z volivci in okoliščine, ki vplivajo na poslansko delo. Posebej pa smo raziskovali njihovo vlogo v poslanskih skupinah in znotraj delovnih teles državnega zbora ter sposobnost premagovanja konfliktov in oblikovanja konsenza. Ugotavljali pa smo tudi njihova stališča o učinkovitosti državnega zbora, še posebej z vidika njegove organiziranosti in racionalnost zakonodajnega postopka, opredeljenega v poslovniku iz. l. 1993. Na to učinkovitost, kot smo ugotovili, dokaj vpliva razmerje med vlado in državnim zborom (poslanci opozarjajo na velike pritiske po zakonodajnem urejanju in težave pri programiranju dela) ter razmerje med vsakokratno koalicijo in opozicijo. Posebej pa smo skušali ugotoviti, ali in koliko so poslanci kritični do ustaljenih oblik dela in kakšna je njihova pripravljenost na spremembe, ki bi uveljavile večjo vlogo državnega zbora ter večjo racionalnost in ekonomičnost v zakonodajnem postopku. Celota odgovorov v anketi, izvedeni konec l. 1998, ki je zajela 52 poslank in poslancev, kaže, da so si poslanci nabrali dovolj izkušenj, največjo pripravljenost na spremembe pa kažejo poslanci, ki so bili izvoljeni že v prvi državni zbor (1996) ali prej v republiško skupščino (1990). Večina anketiranih je ocenila, da so take raziskave koristne, več kot 90% pa bi jih bilo pripravljenih ponovno odgovarjati.
  Vrsta gradiva - elektronski vir
  Založništvo in izdelava - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 26909021

  Povezava(-e):

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/posdz98.xml

  Prost dostop le do dela dokumenta