VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Alasijev italijansko-slovenski slovar in predhodno slovensko slovaropisje
  Orel, Irena, 1958-
  Ob 400-letnici prvega dvojezičnega slovarja Vocabolario italiano e schiauo mladega piemontskega servita Gregorija Alasie da Sommaripa bodo s primerjavo obstoječih seznamov slovenskih besed iz ... slovarja in iz slovarskih del 16 stoletja Bohoričeve slovnice Arcticae horulae in Registra k Dalmatinovi Bibliji iz l. 1584 ter obeh slovarjev Hieronima Megiserja (1592 in 1603) evidentirane Alasijeve slovenske besede, ki v njih niso zapisane (v tem prispevku so zajete slovenske besede od a do o po Alasijevem zapisu), to je okoli 40% vseh slovenskih besed). Med njimi jih je skoraj četrtina Megiserjevima viroma nepoznanih. Izkazalo se je tudi, da je bila petina od njih že zapisana v Dalmatinovi Bibliji in so bile del slovenskega jezika 16. stoletja, mnoge so še danes nepogrešljive knjižne besede, predvsem tvorjenke iz Megiserju sicer znanih podstav. Ostale je avtor sam prispeval iz ustnih viriv ožjega devinskega, širšega kraškega in beneškoslovenskega, tudi hrvaškega čakavskegam, narečnega področja, ali jih celo sam tvoril s prevzemanjem ali prevajanjem italijanskih iztočnic. Tudi skupno besedje s predhodnimi slovarskimi viri izkazuje poleg pravopisne veliko mero izrazne neujemalnosti, ki potrjuje slovaropiščevo samostojnost in suvereno obvladovanje komaj usvojenega jezika slovenskih prebivalcev.
  Vir: Živeti mejo (Str. [278]-289)
  Vrsta gradiva - prispevek na konferenci
  Leto - 2007
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 35235938