VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena potencialne izpostavljenosti prebivalcev zaradi ognjemetov [Elektronski vir] = Air pollution with ultrafine particles and potential exposure assessment due to fireworks
  Šömen Joksić, Agnes ...
  Uvod: K onesnaženju zunanjega zraka z ultra - finimi delci (ali nano delci) (UFP) pomembno prispevajo tudi ognjemeti. Zaradi ognjemetov se v ozračje sprostijo velike količine UFP, na katere so lahko ... vezani nekateri strupeni elementi in druge strupene kemikalije. Iz najnovejših epidemioloških raziskav, ki proučujejo dokaze o vplivu UFP na zdravje, je razvidno, da je z vidika vplivov na zdravje izpostavljenost v času ognjemetov pomemben dejavnik tveganja. Namen: Namen prispevka je bil oceniti potencialno izpostavlje nost prebivalcev UFP na izbrani lokaciji v Ljubljani na osnovi meritev ultra - finih delcev v ozračju in izračuna vdihanega odmerka UFP [število delcev na kg telesne mase na dan] v času ognjemetov. Metodologija: Meritve so vključevale številčne koncentracije UFP v osmih velikostnih razredih od 10 nm do 800 nm. Vdi- hani odmerki UFP so bili izračunani (a) na osnovi mesečnih povprečnih koncentracij števila UFP v posameznem mesecu od oktobra 2016 do avgusta 2017; (b) na osnovi dnevnih koncentracij števila UFP za p osamezen dan v obdobju od 28. 12. 2016 do 4. 1. 2017 (v tem obdobju je bil izveden novoletni ognjemet oziroma uporabljena pirotehnična sredstva večjega obsega) in (c) na osnovi dnevnih koncentracij števila UFP za posamezen dan v obdobju od 23. 6. 2017 do 1 . 7. 2017 (v tem obdobju sta bila izvedena dva ognjemeta oziroma uporabljena pirotehnična sredstva večjega ob- sega). Rezultati: Število UFP je bilo najvišje v zimskih mesecih, in sicer so bile v tem obdobju (od oktobra 2016 do marca 2017) izmerjene vrednost i UFP več kot dvakrat višje kot v poletnih mesecih (april % avgust 2017). V celotnem obdobju je bilo najbolj konstantno število delcev v velikostnem razredu N3 (20 % 30 nm), največje nihanje v izmerjenih vrednostih pa je bilo v velikostnem razredu N7 (100 % 200 nm). V času ognjemeta, dne 27. 6. 2017, je bila potencialna izpostavljenost UFP večja od izpostavljenosti UFP v obdobju pred in po ognjemetu. Vdihani odmerek UFP [število delcev/kg telesne mase/dan] je bil največji za starostne skupine od 1 do 2 let, od 2 do 3 let in od 3 do 6 let. Zaključek: Raziskava je nakazala povezavo med večjo številčno koncentracijo UFP v ozračju in ognjemetom v Ljubljani. Prebivalci na opazovanem območju so bili v času ognjemeta potencialno izpostavljeni večjemu številu UFP.
  Vir: Javno zdravje [Elektronski vir]. - ISSN 2591-0906 (vol. 2, št. 1, 2018, Str. 29-39)
  Vrsta gradiva - e-članek
  Leto - 2018
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 4187365