VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Bioplinski potencial trdnih odpadkov iz ekstrakcije plodov navadnega šipka (Rosa Canina L.) [Elektronski vir] = Biogas potential of solid waste from the production of dog rose (Rosa Canina L.) fruit extract
  Osojnik Črnivec, Ilja Gasan ; Pintar, Albin
  V okviru opravljenega raziskovalnega dela smo preverili primernost trdnih odpadkov iz procesa ekstrakcije šipkovih plodov za uporabo v procesu proizvodnje bioplina. Za kontrolo in lažjo primerljivost ... procesa smo v poskusu sočasno inkubirali krušne drobtine. Odpadni šipek, ki smo ga pridobili iz proizvodnje, smo zaradi heterogenosti materiala pred uporabo v testih pripravili na različne načine: (i) s sušenjem, (ii) s presejanjem skozi sito (1,5 mm), (iii) z mletjem vzorca (rezalni mlin, 1 mm). Nato smo vzorce testirali na vsebnost C, H, N, S, OS, SS in KPK vrednosti. Bioplinski potencial vzorcev smo določili v reaktorskih sistemih OxiTop (WTW) in AMPTS (Bioprocess Control), ki omogočata testiranje procesa v šaržnem režimu obratovanja. Anaerobno mikrobno biomaso smo pridobili iz komercialne bioplinske naprave. V sistemu OxiTop smo pripravili testne mešanice z obremenitvijo 0,2 g KPKsubstrata/g OSinokuluma in jih inkubirali 10 dni pri temperaturi 37° C, v testu AMPTS pa smo reaktorje obremenili z 0,5 g OSsubstrata/g OSinokuluma in jih inkubirali 50 dni pri enakih pogojih. Kot sm opričakovali, smo pri drobtinah dosegli najvišji biometanski potencial (BMP10 = 96 NlCH4/kg KPKsubstrata). Med različno pripravljenimi vzorci odpadnega šipka smo najvišji biometanski potencial izmerili pri suhem presejanem šipku (BMP10 = 96 NlCH4/kg KPKsubstrata), medtem ko pri suhem šipku v 10-dnevni fermentaciji pridobljene količine bioplina niso presegle bazalne produkcije slepe kontrole. Zaradi daljšega inkubacijskega časa in višje obremenitve reaktorja s substratom smo v AMPTS testu dosegli ustrezno višjo produkcijo metana. Glede na C/N razmerje so drobtine primerne kot samostojen substrat za pridobivanje bioplina, medtem ko je odpadni šipek za dolgoročno stabilnost procesa potrebno kombinirati s substrati, ki so bogati z dušikom.
  Vrsta gradiva - prispevek na konferenci
  Leto - 2011
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 4810778