VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
PDF Celotno besedilo
 • Robinija (Robinia pseudoacacia L.) v Beli krajini : razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje = Black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Bela krajina : distribution, growth, regeneration and management
  Bahor, Blaž ; Klopčič, Matija
  Raziskovali smo razširjenost, priraščanje in pomlajevanje robinije v Beli krajini. Uporabili smo podatke Zavoda za gozdove Slovenije, del podatkov o pomlajevanju smo dodatno posneli. S podatki o ... gozdnih sestojih smo izračunali delež robinije v lesni zalogi in izdelali karto razširjenosti robinije ter karto površin, pomlajenih z robinijo. Debelinski in volumenski prirastek robinij smo izračunali s pomočjo podatkov s stalnih vzorčnih ploskev ter ju primerjali s prirastki drugih drevesnih vrst. S terensko pridobljenimi podatki smo analizirali pomladek na naključno izbranih stalnih vzorčnih ploskvah. Ugotovili smo, da se robinija pojavlja na 6,6 % gozdne površine, obilneje ob gozdnih robovih zunaj strnjenih gozdnih kompleksov. Lesna zaloga robinije sestavlja 3,5 % celotne lesne zaloge gozdov. Debelinski in volumenski prirastek robinije je višji od prirastka večine drevesnih vrst, s katerimi se najpogosteje pojavlja v sestojih. V prihodnosti je pričakovati nadaljnje širjenje robinije, zato jo je treba ustrezno upoštevati pri gospodarjenju z gozdovi.
  Vir: Acta Silvae et Ligni. - ISSN 2335-3112 ([Št.] 120, 2019, str. 13-28)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2019
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 5568422