VSE knjižnice (vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI)
 • Kreontova nova oblačila : Žižkova interpretacija Sofoklove Antigone
  Kocijančič, Matic
  Članek predstavi in ovrednoti Trojno življenje Antigone, prvo dramsko delo Slavoja Žižka. Umesti ga v širši kontekst Žižkovega filozofskega opusa in drugih dramskih predelav mita o Antigoni: ... Sofoklove, Anouilheve in Brechtove. Slavoj Žižek je Sofoklovo Antigono interpretiral v številnih filozofskih delih. V njegovih zgodnejših razpravah je šlo predvsem za previdno povzemanje Heglovih, Heideggerjevih in Lacanovih tez o Antigoni, pozneje pa je Žižkov odnos do Sofoklove Antigone postal odločno odklonilen. Glavna poanta Žižkove kritike Sofoklove tragedije je, da njegova Antigona ni ustrezen simbol pristnega družbenega upora. Na podlagi tega prepričanja je Žižek zasnoval svojo različico Antigone z alternativnim koncem, v katerem zbor izvede revolucijo in Antigono obsodi na smrt. Žižkov dramski projekt ni prepričljiv; izkazuje tako avtorjevo dramaturško okornost kot njegovo pomanjkljivo poznavanje nekaterih pomembnih filoloških in literarnih obravnav grške tragedije. Tudi osrednje politično sporočilo Žižkove drame in njenega konceptualnega ozadja je siromašno: v osnovi gre za površno apologijo političnega nasilja, ki ga v zadnji instanci lahko razumemo le kot prikrit zagovor političnega statusa quo.
  Vir: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189 (Letn. 40, št. 1, jun. 2017, str. 135-149)
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2017
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 64429154

vir: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189 (Letn. 40, št. 1, jun. 2017, str. 135-149)