Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana (INVLJ)
Celotno besedilo

Signatura K PB 294
Zaloga letnikov redni dotok 1979-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Hranimo posamezne številke
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Knjižnica INVLJ 1 2019 275<Nasilje nad LGBT-mladino in odraslimi>,276<Samoodločba>
Knjižnica INVLJ 1 2012 247<Še vedno Romi>
Knjižnica INVLJ 1 2011 243<Postdaytonska Bosna in Hercegovina>
Knjižnica INVLJ 1 2009 238<Horizont bojev: na lateralah, mejah in marginah>
Knjižnica INVLJ 1 2007 228<Zgodba nekega izbrisa>
Knjižnica INVLJ 1 2000 198/199
Knjižnica INVLJ 1 1999 195/196<Balkanske refleksije>
Knjižnica INVLJ 1 1998 188
Knjižnica INVLJ 1 1996 178<Medkulturna komunikacija>,179<Vsakdanjost rasizmov>
Knjižnica INVLJ 1 1993 158/159<Mediteran v Sloveniji>
Knjižnica INVLJ 1 1989 124/125<Pravni memorandum>,126<Srbija i Albanci, knjiga prva>,127<Srbija i Albanci, knjiga druga>,128<Srbija i Albanci, knjiga treća>
Knjižnica INVLJ 1 1988 113/114<Janez Janša: Na svoji strani>,117/118<France Bučar: Usodne odločitve>
Knjižnica INVLJ 1 1980 37/38<Politekonomski problemi sodobnih migracij>
Knjižnica INVLJ 1 1979 32<Prispevki k marksistični analizi nacionalnega vprašanja; Vprašanja "estetike" v arhitekturi>