Narodna in študijska knjižnica, Trst - vsi oddelki (NSKTRS)
KAJ POMENIJO NAŠE SIGNATURE (STATUS V IZPOSOJI)?

Trst SKL (skladišče v Trstu, Ul. sv. Frančiška 20)
Trst K (prosti pristop v Trstu, Ul. sv. Frančiška 20)
Trst O, OP, OK ali GM (v Trstu, Ul. sv. Frančiška 20)
Trst KM (gradivo v Oddelku za mlade bralce v Trstu, Ul. Filzi 14)
Trst SKL3 in OZ (POTREBNO PREDHODNO NAROČILO - v Trstu, Ul. Montecchi 6)
AR (nedostopno arhivsko gradivo)

GO (vse gradivo v Knj. D. Feigla v Gorici, Korzo Verdi 52)

Signatura SKL3 C 1, PM PRIMORSKI ; GO SK1 PRIMORSKI
Zaloga letnikov redni dotok 1945-
Opombe trenutno naročena serijska publikacija
Kopija tudi na mikrofilmu
Oddelek Oznaka Letnik Leto Št. zvezka
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0,1 2018 1_25+26_49+50_76+77_100+101_126+127_135_PRIL1<Poletni vozni red>_136_152_PRIL2<30.6.,Primorski relaks, št. 1>+153_178+179_204+205-211_PRIL3<8.9., Zimski vozni red>_229_PRIL4<29.9.,Primorski relaks, št. 13>_230+231_256+257_PRIL5<1. 11., Stoletnica konca 1. svetovne vojne>_281+282_297_PRIL6<19.12., Tantadruj, priloga primorskih gledališč>_302_PRIL7<27.12.,Naš športnik 2018>_305
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0,1 2017 1_24+25_48+49_75+76_100+101_125+126_134_PRIL1<11.6. Poletni voz.red>_135-136_PRIL2<Šolita 14.6.,št.1,l.1>_137_150+151_156_PRIL3<7.7. Primorski relax 1>_157_176+177_202+203_211_PRIL4<10.9.Vozni red sept.>_212_228+229_254+255_279+280_304
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0,1 2016 1-25+26-49+50-75+76-101+102-127+128-137_PRIL1<12. 6. Vozni red avtobusov>_138-152+153-179+180-204+205-213_PRIL2<10. 9. Vozni red avtobusov>_214-230+231-247_PRIL3<20.10. Mario Magajna, fotograf = fotografo>_248-256+257-277_PRIL4<25.11. Simon Gregorčič, poet srca-skupaj s Primorskimi novicami>_278-281+282-306
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 2015 1-24+25-46_PRIL1<Beulist št.1>_48+49-74+75-99+100-125+126-136_PRIL2<Vozni red avtobusov>_137-149+150-170_PRIL3<Relax, št. 1>_171-176+177-201+202-213_PRIL4<Vozni red avtobusov>_214-227+228-254+255-279+280-303
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 2014 1<!306>_2-22_23<!22>_24+25-48+49-62_63_P1<Kosovel>_64-74+75-99+100-122_123<13!>_124<14!>_125+126-131_P2<Vozni red avtobusov>_132-149+150-155_156<Pril. Križ kraž>_157-159<Primorski relax st. 1 ob petkih>_160-176+177-180<Pril. Primorski Križ kraž>_181-202+203-208_P3<Vozni red avtobusov od 8. sept 2014>_209-227+228-254+255-280+281-304
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0,1 2013 JAN+FEB+MAR+APR+MAJ+JUN+JUL+AVG+SEPT+OKT+NOV+DEC
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1981
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0,1 2012 JAN+FEB+MAR+APR+MAJ+JUN+JUL+AVG+SEPT+OKT+NOV+DEC
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0,1 2011 JAN+FEB+MAR+APR+MAJ+JUN+JUL+AVG+SEPT+OKT+NOV+DEC
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2010
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2009
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2008
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2007
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2006
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2005
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2004
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2003
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2002
Knjižnica 0,1 2023 1-20+PRIL1<25.1., Tantadruj>+21-38+PRIL2<15.2., Tantadruj>+39-44+PRIL3<22.2., Na valovih znanja>+45-56+PRIL4<8.3., Na valovih znanja>+57-62+PRIL5<15.3., Tantadruj>+63-86+PRIL6<12.4., Na valovih znanja>+87-95+96<95!>+97<96!>+98<97!>+PRIL7<26.4., Tantadruj>+99-115+PRIL8<17.5., Na valovih znanja>+116-121+PRIL9<24.5., Tantadruj>+122-123#
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2001
Knjižnica 2022 1-3+PRIL1<5.1., Na valovih znanja>+4-15+PRIL2<19.1., Tantadruj>+16-27+PRIL3<2.2., Na valovih znanja>+28-39+PRIL4<16.2., Tantadruj>+40-51+PRIL5<2.3., Na valovih znanja>+52-69+PRIL6<23.3., Tantadruj>+70-81+PRIL7<6.4., Na valovih znanja>+82-93+PRIL8<20.4., Tantadruj>+94-105+PRIL9<4.5., Na valovih znanja>+106-123+PRIL10<25.5., Tantadruj>+124<123!>+125<124!>+126-128+129+PRIL11<1.6., Na valovih znanja>+130+PRIL12<2.6., Boris Pahor, 1913-2022>+131-147+PRIL13<22.6., Tantadruj>+148-149+PRIL14<24.6., Košarka Italija:Slovenija>+150-185+PRIL15<Primorski relaks, št. 1>+186-218+PRIL16<14.9., Na valovih znanja>+219-222+PRIL17<18.9., Zimski vozni red avtobusov TT>+223-224+PRIL18<21.9., Tantadruj>+225-242+PRIL19<12.10., Na valovih znanja>+243-248+PRIL20<19.10., Tantadruj>+249-271+PRIL21<15.11., Na valovih znanja>+272+PRIL22<16.11., Tantadruj>+273-302+PRIL23<21.12., Tantadruj>+303-304#
Knjižnica 0,1 2022 1-3+PRIL1<5.1., Na valovih znanja>+4-15+PRIL2<19.1., Tantadruj>+16-27+PRIL3<2.2., Na valovih znanja>+28-39+PRIL4<16.2., Tantadruj>+40-51+PRIL5<2.3., Na valovih znanja>+52-69+PRIL6<23.3., Tantadruj>+70-81+PRIL7<6.4., Na valovih znanja>+82-93+PRIL8<20.4., Tantadruj>+94-105+PRIL9<4.5., Na valovih znanja>+106-123+PRIL10<25.5., Tantadruj>+124<123!>+125<124!>+126-128+129+PRIL11<1.6., Na valovih znanja>+130+PRIL12<2.6., Boris Pahor, 1913-2022>+131-147+PRIL13<22.6., Tantadruj>+148-149+PRIL14<24.6., Košarka Italija:Slovenija>+150-185+PRIL15<Primorski relaks, št. 1>+186-218+PRIL16<14.9., Na valovih znanja>+219-222+PRIL17<18.9., Zimski vozni red avtobusov TT>+223-224+PRIL18<21.9., Tantadruj>+225-242+PRIL19<12.10., Na valovih znanja>+243-248+PRIL20<19.10., Tantadruj>+249-271+PRIL21<15.11., Na valovih znanja>+272+PRIL22<16.11., Tantadruj>+273-302+PRIL23<21.12., Tantadruj>+303-310
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 2021 1-4_PRIL1<7.1., Na valovih znanja>_5-16_PRIL2<20.1., Tantadruj>_17-26+27-28_PRIL3<3.2., Na valovih znanja>_29-40<17.2., Tantadruj>_41-50+51-52_PRIL4<3.3., Na valovih znanja>_59-64_PRIL5<17.3., Tantadruj>_65-76+77-82_PRIL6<7.4., Na valovih znanja>_83-94_PRIL7<21.4., Tantadruj>_96-102+103-105_PRIL8<5.5., Na valovih znanja>_106-117_PRIL9<19.5., Tantadruj>_118_PRIL10<20.5., Giro>_119-127+128-147_PRIL11<23. 6., Tantadruj>_148_PRIL12<24. 6., 30 let samostojnosti SLO>_149-153+154-180+181-191_PRIL13<13. 08., Prim. relax 1>_192-197_PRIL14<20. 8., Prim. relax 2>_198-203_PRIL15<27. 8., Prim. relax 3>_204-206+207-209_PRIL16<3.9., Prim. relax 4>_210-216_217<!216>_218<!217>_219-225_PRIL17<22.9., Tantadruj>_226-227_PRIL18<24.9.,@direkt, leto 4, št. 1- >_228-232+233-249_PRIL19<20.10., Tantadruj>_250-259+273_PRIL20<17.11.,Tantadruj>_274-297_PRIL21<15.12., Tantadruj>_298-309
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 2000
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0,1 2020 1-18_PRIL1<22. 1. 20, Tantadruj>_19-26+27-42_PRIL2<19.2., Tantadruj>_43-51+52-77+78-90_PRIL3<15.4., Tantadruj>_91-103+104-113_PRIL4<13.5., 75 Primorski dnevnik>_114-119_PRIL5<20.5., Tantadruj>_120-129+130-139_PRIL6<Slo.-it. odnosi 1880-1956>_140-149_PRIL7<24.6., Tantadruj>_150-154+155-164_PRIL8<11.7., V nov začetek 1920-2020>_165-181+182-187_PRIL9<7.8., Primorski relax št. 1>_188-206+207-220_PRIL10<16. 9. 20, Tantadruj>_221-224_PRIL11<20.9., Javni potniški promet>_225-232+233-250_PRIL12<21. 10. 20, Tantadruj>_251-259+260-262_PRIL13<4. 11. 20, Na valovih znanja>_263-280_PRIL14<25. 11., Tantadruj>_281-284+285-286_PRIL15<2. 12., Na valovih znanja>_287-298_PRIL16<16.12., Tantadruj>_299-309
arhiv 0 1945 ,2,5-6,8-9,12,25,27-33,35-50,95,165
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0,1 2019 1_13_PRIL1<Tantadruj>_14_26+27_43_PRIL2<20.2.,Tantadruj>_50+51_PRIL3<1.3., Primorska poje>_52_67_PRIL4<20.3., Tantadruj>_68_77+78_91_PRIL5<17.4., Tantadruj>_92_102+103_114_PRIL6<15.5., Tantadruj>_115_128+129_136_PRIL7<Poletni vozni red>_137_144_PRIL8<19.6.,Tantadruj>_145-146_PRIL9<21.6., Together unique>_147_152_PRIL10<28.6., št. 1 Primorski relax>_153_154+155_158_PRIL11<5.7., št. 2 Primorski relax>_159_165_PRIL12<13.7., št. 3 Primorski relax>_166-171_PRIL13<20.7., št. 4 Primorski relax>_172_176_PRIL14<26.7., št. 5 Primorski relax>_177_180+181_183_PRIL15<3.8., št. 6 Primorski relax>_184_189_PRIL16<10.8., št.7 Primorski relax>_190-194_PRIL17<17.8., št.8 Primorski relax>_195-200_PRIL18<24.8., št.9 Primorski relax>_201-206_PRIL19<31.8., št.10 Primorski relax>+207_212_PRIL20<7.9., št.11 Primorski relax>_213-214_PRIL21<Zimski vozni red>_215_218_PRIL22<14.9., št.12 Primorski relax>_219_221_PRIL23<18.9.,Tantadruj>_222_224_PRIL24<21.9., št.13 Primorski relax>_225_231+232_236_PRIL25<5.10., št. 15 Prim. relax>_237_242_PRIL26<12.10., št. 16 Prim. relax>_243_PRIL27<13.10., Barcolana 51.>_244_PRIL28<15.10., Barcolana 51.>_245_PRIL29<16.10., Tantadruj>_246-248_PRIL30<19.10., št. 17 Prim. relax>_249-254_PRIL31<26.10., št. 18 Prim. relax>_255_258+259-265+PRIL32<8.11.,@direkt, leto 1, št. 1>+266+PRIL33<9.11., Berlin 1989-2019>+267-270+PRIL34<14.11., neoštev. športna M priloga, izhaja ob četrtkih>+271-275+PRIL35<20.11., Tantadruj>+276-298+299+PRIL36<18.12., Tantadruj>+300+PRIL37<19.12., Naš športnik 2019>+301-308
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1999
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1998
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1997
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1996
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1995
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1994
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1993
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1992
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1991
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1990
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1989
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1988
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1987
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1986
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1985
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1984
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1983
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1982
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1980
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1979
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1978
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1977
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1976
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1975
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1974
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1973
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1972
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1971
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 1 1970
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1969
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1968
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1967
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1966
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1965
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1964
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1963
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1962
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1961
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1960
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1959
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1958
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1957
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1956
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1955
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1954
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1953
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1952
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1951
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1950
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1949
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1948
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1947
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1946
Skladišče št. 3 (Ul. Montecchi) 0 1945


Vzporedni zapis: Primorski dnevnik : stare številke, P M PRIMORSKI dnevnik
Vzporedni zapis: Primorski dnevnik : stare številke, GO Per Primorski


loading ...
loading ...
loading ...