Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
 • Ženska in moška lepota v Jurčičevih delih
  Jančič, Nika
  V članku bom na kratko orisala in predstavila glavni problem ter rezultate raziskave, ki sem jo opravila v okviru svoje diplomske naloge. V njej sem analizirala literarni opus Josipa Jurčiča z vidika ... vprašanja reprezentacije moških in ženskih likov oziroma t. i. mita o lepoti. Osnovni vprašanji, ki sem si jih na začetku naloge zastavila, sta bili, ali so ženski in moški literarni liki, ki jih avtor opiše kot dobre, poštene, značajne in pozitivne, hkrati tudi lepi, ali so med dobrimi tudi grdi ter ali so slabi hkrati tudi grdi; oziroma kakšno je razmerje "grdih slabih" proti "lepim slabim". Nadalje sem raziskovanje usmerila še v telesne lastnosti dobrih oziroma pozitivnih ženskih likov ter tudi karakterno slabih, med drugim pa me je zanimala njihova starost, odnos do poroke in partnerstva, altruizem in njihova aktivnost. Pri delu sem se oprla na raziskavo Jonathana Gottschalla, ki se je z mitom o lepoti ukvarjal na primeru svetovnih pripovedk, metodo raziskovanja pa sem povzela po referenčni raziskavi Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik Igorja Žunkoviča iz leta 2017.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2019
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 12979971