Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo
 • Izzivi pri načrtovanju knjižnične mreže splošnih knjižnic v mestnem okolju = Challenges of planning a public library netwok in urban environment
  Resman, Simona ; Špoljar, Marijan, 1964- ; Klemen, Aleš, 1979-
  Namen: Prispevek obravnava doprinos splošne knjižnice k identiteti urbanega okolja, vrednost, ki jo splošna knjižnica prinaša prebivalcem mesta, specifiko umeščanja lokacij in načrtovanja mreže ... knjižnic v urbanem okolju, ki sta utemeljena na podlagi demografskih in prostorskih podatkov, v kombinaciji s prostorsko analizo knjižnične mreže. Metodologija/pristop: Opravljen je bil pregled strokovne literature in dobrih praks pri analiziranju in načrtovanju mrež splošnih knjižnic s pomočjo orodij geografskih informacijskih sistemov (GIS). Rezultati: Na podlagi pregleda je možno ugotoviti, ali so lokacije v knjižnični mreži ustrezne. Pripravljen je bil pregled nabora orodij, s poudarkom na GIS orodjih, s pomočjo katerih lahko shranjujemo, upravljamo in prikazujemo podatke, ter tako ustvarjamo vizualno povedne zemljevide, ki po eni strani predstavljajo umeščenost knjižnice v lokalna okolja, hkrati pa bodo izhodišče za evalvacijo knjižnične mreže in izvedbo njene optimizacije. Omejitve raziskave: Mreža Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) je zaradi svoje velikosti in zgodovinskih razlogov zelo specifična, tako smo se pri teoretičnih izhodiščih za načrtovanje optimizacije knjižnične mreže lahko opirali le na tujo prakso, ki pa v vseh vidikih ni popolnoma prenosljiva v slovensko knjižnično okolje. Izvirnost/uporabnost raziskave: Prispevek predstavlja teoretična izhodišča za izvedbo analize in načrtovanja optimizacije mreže splošne knjižnice v mestnem okolju. Predstavljena so javna in brezplačno dostopna orodja za pridobivanje potrebnih podatkov za izgradnjo lastnega sistema za podporo pri načrtovanju knjižnic s pomočjo GIS.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del ; neleposlovje za odrasle
  Leto - 2019
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 13408771