Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (NUK)
Naročanje gradiva za izposojo na dom
Naročanje gradiva za izposojo v čitalnice
Naročanje kopij člankov
Urnik dostave gradiva z oznako DS v signaturi
Celotno besedilo
 • Koncept zelenih knjižnic in prva primera njegove vpeljave pri nas = The concept of green libraries and the first two examples of its introduction in Slovenia
  Zdravje, Ana, 1976- ; Korotaj, Marijana, 1977-
  V pričujočem članku je predstavljen pojem zelene knjižnice ter začetki in razvoj zelenih knjižnic v svetu in v Sloveniji. Članek je vsebinsko razdeljen na dva dela. V prvem delu je prikazan razvoj ... zelenih knjižnic, izdelan na podlagi pregleda literature o zelenih knjižnicah in na nekaj konkretnih primerov takih knjižnic. V drugem delu sta podrobneje predstavljeni prvi zeleni knjižnici v Sloveniji. Preko njune primerjave si je moč ogledati, kako je bil enak koncept na različna načina realiziran v dveh slovenskih regijah, kako so bili cilji in oblike dela v teh knjižnicah sprejeti v lokalnem okolju in kako so nanj vplivali.
  Vrsta gradiva - članek, sestavni del
  Leto - 2019
  Jezik - slovenski
  COBISS.SI-ID - 13422851